Räddade djur

Tack vare stödet till våra projekt i Kina har mängder av djur kunnat få möjligheten till ett bättre och mer värdigt liv. Läs mer om våra projekt här.

Hundens år har kommit och gått, men det skoningslösa dödandet av katter och hundar fortsätter i Kina. Nu, mer än någonsin, behöver de vår hjälp, och ert stöd innebär att vi kan fortsätta vårt hårda arbete på plats. Vi påverkar och hjälper till att finna lösningar genom att medverka när nya riktlinjer ska sättas upp, ta hand om hundar och katter som räddats från päls- och köttindustrin, samarbeta med myndigheter, skriva petitioner och brev, hjälpa de lokala grupperna och intensifiera arbetet med våra utbildningsprojekt. Som den i landet ledande gruppen att arbeta med dessa frågor, finns vi med på varje steg av vägen mot en ökad respekt för djuren.

”Dr Dogs” ger hopp

AAFs djurterapi-program ”Dr Dog” har fått stora framgångar i Chengdu och Guangzhou – de områden där ätandet av hund- och kattkött är mest utbrett. Nyligen lanserade vi programmet också i Shenzhen, och rönte där mycket uppmärksamhet från de många journalister som förvånades över hur mycket hundarna gynnar patienternas hälsa. En del av de registrerade terapihundarna är av blandras, vilket bidrar till att sprida kunskapen om att det inte bara är dyra rashundar som förtjänar vår respekt – en avgörande aspekt eftersom vissa kulturer ser hundar som skadedjur. Vi har också lanserat programmet i Malaysia och på Filippinerna, där man under förra året bedrev kampanjer, evenemang, undervisning och lobbyverksamhet för att öka människors medvetande, och även regelrätt detektivarbete, då de hjälpte till att ställa 14 människor inför rätta för illegala kamphundsmatcher.

”Professor Paws” en succé i Hong Kong

”Professor Paws” blev under 2007 utvalt att delta på den årliga läs- och skrivkunnighets-festivalen som anordnas av Hong Kongs regering – den första gången man tagit upp djur på agendan. Över 3500 barn i Hong Kong har nu tagit examen som ”Pet Cadet” och vi har många skolor på vår väntelista. Många barn bor i statliga eller kommunala bostäder där husdjur är förbjudna, och har ofta aldrig rört vid en hund förr, men de blir snabbt begeistrade av sina svansviftande professorer. Vårt kontor i södra Kina lanserar snart programmet i skolor i Guangzhou, och har även påbörjat undervisning på skolor i Chengdu.

AAF:s nyckelroll mot systematiska hundavrättningar

Som en närmast automatisk reaktion på utbrott av rabies avrättas ofta hundar kategoriskt och systematiskt över hela Kina, även de registrerade och vaccinerade, och AAFs ombud överröses konstant av samtal från förtvivlade djurägare och djurskyddsgrupper. De brutala dödspatrullerna är ett hån mot den internationella insikten att den enda verksamma åtgärden mot rabies är vaccineringar, och att massavrättningar helt enkelt inte är effektiva. Vi kan erbjuda praktisk hjälp, bland annat genom att kontakta media eller informera om vilka myndigheter de ska vända sig till, och genom att arbeta lokalt är vi övertygade om att kunna minska rädslan och få ett stopp på massavrättningarna.

Samarbete för en bättre framtid

Sedan AAF förra året höll Kinas första Companion Animal Welfare Symposium i Guangzhou, har vi haft ett nära samarbete med många av de 32 regionala ombuden. Dessa hängivna människor har hjälpt till att distribuera över 133 000 av våra ”care packs”, innehållande bl.a. broschyrer och vår ”Dr Eddie”-video mot ätandet av katt och hund, och då vi i november håller vårt andra symposium, väntar vi oss att ännu fler grupper kommer att medverka.

AAF har nu 14 hårt arbetande stödgrupper runt om i Kina, till exempel på universitet och högskolor i Nanjing, Shanxi och Hunan. De bedriver en intensiv lobbyverksamhet och hjälper oss också rent praktiskt. Nyligen kartlade de t.ex. förekomsten av hundkött på lokala stormarknader, vilken lyckligtvis var lägre än vad vi hade fruktat. Vi har också nyligen startat ett framgångsrikt samarbete med myndigheterna i Nanjing och föreståndaren för ett lokalt djurhem. Efter ett besök på Hong Kongs SPCA, fick man också medverka på ett ”Professor Paws”-besök på en skola. Myndigheterna förband sig efteråt till att aldrig tillgripa systematiska avrättningar som en åtgärd mot rabies eller överpopulation, och att de skulle överväga att med ekonomiska bidrag förmå människor att adoptera hemlösa husdjur istället för att köpa djur från skrupellösa djurhandlare. Vi hyser förhoppningen att Nanjing kan bli en region för resten av Kina att ta efter när det gäller dessa frågor.

Även i Guangzhou, Beijing, Chongqing och andra platser har vi påbörjat framgångsrika samarbeten med myndigheterna och polisen, och har möjlighet att hjälpa dem med rådgivning eller med praktiska lösningar, såsom de 50 000 munkorgar som erbjöds för att rädda livet på Beijings hundar under ett utbrott av rabies.

Miljoner torterade och dödade för päls och kött

Det ökade välståndet bidrar till att skapa en växande efterfrågan på hund- och kattkött i hela Kina. Miljoner av djur föds upp eller fångas in, trängs in i burar och körs under flera dagar av djävulska omständigheter ner till marknader i söder, där de slås ihjäl, stryps eller kokas levande. Stora hundfarmer i Jiangsu och Jilin bearbetar och paketerar också stora mängder hundkött för försäljning till butiker och restauranger. Även handeln med hund- och kattpäls växer – under vårt senaste besök på en pälsmarknad i Beijing såg vi att nästan varje handlare sålde varor av hund- och kattskinn, avsedda för export. Dessa varor saluförs som fuskskinn i västvärlden, och det enda sättet vi kan undvika att bidra till denna avskyvärda industri är att inte köpa någon päls alls, och av detta skäl genomför vi informationskampanjer för att förmå människor att sluta köpa päls. Vi har också möjlighet att med ert bidrag hjälpa och ta hand om många av de katter och hundar som räddas från päls- och köttfarmarna, ge dem den vård och omsorg de behöver, och finna hem åt dem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slakten på miljoner av hundar och katter varje år till trots, hålls nu ändå miljoner fler som husdjur. Vi undervärderar inte de utmaningar som vi står inför i Kina, men attityden håller på att förändras, en utveckling vi kommer att fortsätta främja med vår lobbyverksamhet, undervisning och rådgivning. Allt eftersom allmänhetens motstånd växer mot de grymheter som djuren utsätts för, blir AAFs arbete med rådgivning och medling allt viktigare.

Bilderna ovan visar

1) en katttransport på väg till en kattmarknad; katterna är överhettade och flera dör under den långs transporten som pågår ungefär ett dygn.

2) En håraccesoar gjord av kattpäls.

3) Hund på en hundmarknad. Den här vackra hunden väntar på sitt öde på en marknad i Guangzhou. Hon kommer långsamt och ångestfyllt bli dödad för sin päls och sitt kötts skull.