Nyheter

På denna sida kan du se en sammanfattning av nyheter inom Animal Protection Network. Vi presenterar både nyheter som är direkt relaterade till APN:s verksamhet, och nyheter som rör djurskydds- och djurvälvårdsarbete världen över. För att läsa hela nyheten klicka på rubriken.

 

Nytt nyhetsbrev ute!

Läs nyhetsbrevet här

Restauranter tvingas sluta sälja hundkött

Tack alla medlemmar i APN för att du stödjer att restauranger som serverar hundkött i Filippinerna tvingas sluta med det! APN har stött Animal Kingdom Foundations arbete med detta i över 10 år! Denna gång arresterades 4 personer och 50 kilo hundkött beslagtogs. Läs mer här: https://www.facebook.com/animalkingdomfoundationAKF/ 

Liten har blivit stor

Mara hittades undangömd under en buss på väg mellan Laos och  Vietnam 2007. Smutsig, svulten och traumatiserad togs hon om hand av Animal in Asia på centret och har nu vuxit upp och blivit en del av centret.   Bilder: Animal in Asia

En hemlös kattunge räddas!

Med till stor del hjälp av APN har Darjeeling Animal Shelter kunna bygga ett nytt hjälpcenter för katter. Kattungen på bilden nedan togs till centret sedan den hittats på gatan av centrets personal. På fotot blir den omhändentagen av Naren som arbetar på centret.

Darjeeling Animal Shelter

Darjeeling Animal Shelter fick reda på att 20-30 katter reproducerade sig i rask takt i en stad ungefär en timme från centret. Katterna har bott hos en dam i staden men dessvärre har hon inte velat sterilisera dem och antalet katter har ökat konstant. Damen har tyvärr fått cancer och har varit tvungen att vara […]