Styrelsemöte februari 2020

Läs årets första styrelsemöteprotokoll här.