Våra projekt: Katter och hundar

Enligt en myt i Asien blir katt- och hundkött nyttigare och godare om djuret upplevt mycket adrenalin. För att höja adrenalinhalten i djurets blod torteras därför hundar och katter till döds, varje dag.

Animal Protection Networks aktuella djurvälvårdsprojekt för katter och hundar

För att rädda hundar och katter från ett liknande öde stödjer Animal Protection Network just nu följande projekt, i Filippinerna, Kina, Thailand, Indien:

Filippinerna: Fritagningar från hundslakterier

Varje vecka slaktas omkring 2000 hundar illegalt i Filippinerna. Vår samarbetsorganisation AKF jobbar dygnet runt för att avslöja slakten och tillsammans med polis göra tillslag på de illegala slakterierna.

Animal Protection Network skänker för närvarande 10 000 kr i månaden för att hjälpa AKF rädda hundar från illegal slakt.

Läs mer om våra räddningsprojekt i Filippinerna

Kina: Utbildningsprogrammet Professor Paws

Sedan hösten 2006 stödjer Animal Protection Network Animals Asia Foundation i Kina. AAF är en av Asiens ledande organisationer och de gör ett mycket viktigt arbete i ett av världens värsta länder, ut katt- och hundperspektiv. De har en effektiv organisation där 80% av det ekonomiska stöd de får går direkt till de kampanjer som de bedriver. AAF är också en ledande kraft när det gäller att rädda björnar från att exploateras i Kinas gallindustri.

Professor Paws skolprogram i Kina.Barn umgås med hunden “Professor Schneider” i Professor Paws skolprogram i Kina.

Just nu stödjer Animal Protection Network programmet Professor Paws, som är ett utbildningsprojekt mot skolor. Man reser runt i skolor och låter barn träffa hundar, för att visa att de inte är farliga, utan trevliga och kärleksfulla djur. Det finns en stor utbredd rädsla för hundar i Kina, något som inte förbättrar djurens status.

Animal Protection Network skänker 2000 kronor i månaden till skolprojektet. Den summan möjliggör att ungefär 70 barn i månaden ingår i programmet.

Kina är troligtvis det värsta landet ur etiskt synpunkt för hundar i Asien. Det är av yttersta vikt att arbeta långsiktigt för att stärka hundens ställning här. Mycket mer information kan hittas hos vår samarbetspartner Animals Asia Foundation/.

Läs mer om utbildningsprojektet Professor Paws i Kina

Indien: Sterilisering och vaccinationer av hundar och katter i Darjeeling

Animal Protection Network att stödjer Kalimpong Animal Shelter med mindre veterinärkliniker i småbyar i området kring Kalimpong. Syftet med dessa är att ha en bas för sterilisering och vaccinering av hundar och katter. Klinikerna ska även erbjuda mat och medicin till hundar som man har behandlat. En sådan temporär veterinärklink kostar ca 1000 kronor i månaden att driva, alla kostnader inkluderade.

APN stödjer även Kalimpong Animal Shelters steriliseringsprojekt för katter. I detta program ingår även ett informations- och utbildningsprogram till allmänheten, där man upplyser om vikten av att sterilisera för att reducera överpopulationen. Indiens statliga Animal Welfare Board har gett Kalimpong Animal Shelter pengar till sterilisering av hundar, men pengarna täcker inte steriliseringsprogram för katter. APN sponsrar därför en stor del av kattsteriliseringsprogrammet.

För närvarande skänker vi 10 000 kr i månaden till Kalimpong Animal Shelters, men har även get ett par större engångsbelopp genom åren.

Läs mer om vårt djurskyddsprojekt för hundar och katter i Indien

Thailand: Hjälp till Soi Dog Foundation på Phuket

Numera välmående hund räddad från misshandel i ThailandHunden Hero omhändertogs av Soi Dog Foundation efter att ha torterats och lämnats för att dö.

Animal Protection Networks samarbetspartner Wildlife Friends of Thailand (WFFT) är en organisation i Thailand som arbetar för att hjälpa utsatta djur. Förutom arbetet de gör med att rädda gallbjörnar arbetar organisationen även med att hjälpa djur som utsatts för vanvård att få bra vård och ett värdigt liv. WFFT arbetar även med utbildning av människor (framför allt barn) vad gäller djurplågeri och olaglig handel av djur.

Animal Protection Network skänker för tillfället 6000 kr i månaden till Soi Dog Foundation på Phuket för att finansiera sterilisering eller operation av hundar eller katter. Hunden Hero (se bild) är ett fantastiskt exempel på vad stödet från APNs medlemmar åstadkommer varje dag. När han räddades till Soi Dogs djurskyddsområde var han bara en spillra av den hund han är idag.

Läs mer om hur APN arbetar med Soi Dog Foundation