Projekt i Thailand

Animal Protection Network samarbetar med Wildlife Friends of Thailand (WFFT) för att hjälpa Thailands gallbjörnar. Sedan 2009 sponsrar vi björnen SomSi, som slapp undan ett liv på en gallfarm och nu bor på WFFT:s center. APN sponsrar SomSi med 125 USD i månaden, vilket täcker hennes mat, uppehälle och veterinäravgifter. Läs vidare nedan för mer information och uppdateringar om projektet.

 

Wildlife Friends of Thailand

Organisationen Wildlife Friends of Thailand (WFFT) är en organisation i Thailand som arbetar för att hjälpa utsatta djur. Då vi (Animal Protection Network) beslutat att adoptera en före detta gallbjörn av WFFT så kommer vår björn, som heter SomSi, att skötas om av WFFT’s personal i deras hägn för björnar i Thailand. Där kommer björnen att få den veterinärvård den behöver. Den kommer också att tas hand om av utbildad personal som har stor erfarenhet av att jobba med dessa utsatta björnar. I centret får björnarna den rehabilitering som behövs för att återgå till ett normal och värdigt liv. WFFT’s Wildlife Rescue Centre, som ligger i Phetchaburi-provinsen sydväst om Bangkok, öppnades 2001 och har sedan starten hjälp många djur till ett värdigare liv med veterinär-vård, rehabilitering och lämplig föda. WFFT’s arbetar med allt ifrån elefanter, gibbonapor, före detta gallbjörnar, makaker, loriapor m.fl. till att också rädda skogar och habitat där djuren lever, vilket minskar risken för att djurarter ska bli utrotningshotade.

Organisationen Wildlife Friends of Thailand (WFFT) har som mål med sin verksamhet att:APN:s björn Somsi sitterBjörnen SomSi som Animal Protection Network sponsrar i Thailand

Hjälpa djur som misskötts och som har blivit utsatta för vanvård, och att förflytta dessa djur till räddningshägn där de kan få en bra tillvaro, bra vård och möjlighet att leva ett så naturligt liv som möjligt. Ta hand om de individer som ingen annan vill hjälpa, nämligen de sjuka och skadade, och ge dem ett värdigt liv med bra skötsel och vård.

Utbilda människor, och framförallt barn, i hur man ska få stopp på djurplågeri. Detta arbete fokuserar på att försöka få stopp på den olagliga handeln av vilda djur, samt att få ett slut på användandet och utnyttjandet av djur för människans underhållning (circus etc.).

Motarbeta jakt och främja bevarandefrågor av alla naturtillgångar, båda växter och djur. Utbilda lokalbefolkningen, turister och samhället i att uppskatta, förstå och bevara vilda djur och deras habitat. Samarbeta och hjälpa organisationer och myndigheter som arbetar med bevarandet av vilda djur.

Sammanställa information och sätta upp hjälpprogram för djur som fått hjälp och som anses lämpliga att klara av att släppas ut i det vilda igen.

Samarbeta i olika projekt med andra liknande organisationer och myndigheter för allmänhetens och djurens bästa.

För att läsa mer om WFFT och deras arbete kan du besöka Wildlife of Thailands hemsida).

APN:s sponsrade björn SomSi i Thailand