Mål och bakgrund

Mål

  1. Animal Protection Networks mål är att slakten och tortyren av katter och hundar inom kött- och pälsproduktion i Asien ska upphöra, samt att produktion av björngalla ska upphöra.

Metod

För att uppnå våra mål vad gäller djurplågeri och djurskydd stödjer Animal Protection Network olika organisationer som jobbar med djur i Asien. Läs mer om dessa organisationer under Samarbetspartners.

Organisationerna vi stödjer arbetar på tre olika plan:

  1. Opinionsbildande arbete med lagändringar. Fler bättre lagar behövs.
  2. Utbildning och långsiktigt påverkningsarbete till allmänhet. Kunskap bland befolkningen leder förhoppningsvis till minskad konsumtion.
  3. Räddningsarbete för att hjälpa enskilda katter, hundar, och björnar. Detta inkluderar veterinärvård och sterilisering, fritagning från illegala slakterier eller transporter, adoptionsprogram, och stöd till hjälpcenter.

Transparent och kostnadseffektivt

Animal Protection Network arbetar kostnadseffektivt med en minimal administration och ett nära samarbete med organisationer i Asien. Vi håller administrationen nere genom att främst arbeta med autogiro, för att slippa dyra administrationskostnader. Tack vare att APN får in ungefär samma summa varje månad kan vi lättare planera kommande projekt. Det ger oss mycket större möjlighet att påverka och är en trygghet för våra samarbetspartners.

Alla inom APN arbetar helt ideellt. Vi har heller inga kostnader för kontor. På grund av detta går nästan 100% av våra intäkter direkt till de djurskyddsprojekt vi stöder i Asien.

Bakgrund

Animal Protection Network grundades i Stockholm maj 2004 av Carina Olsson, Pia Hall och Anna Almberg. Föreningen grundades ur vårt intresse att förändra missförhållandena för katter och hundar i Asien. Intresset väcktes inte minst i samband med att Manfred Karremans film om katter och hundar som torterades till döds för att bli päls visades på Kalla Fakta på TV4 under hösten 2002.

Under 2008 beslutade APN att även stödja björnar på gallfarmar.

Animal Protection Networks utveckling

APN byggdes upp under åtta månader under 2004 och lanserades hösten/vintern 2004.

Under våren 2005 hade vi omkring 50 betalande medlemmar vars stöd vi förmedlar oavkortat ner till våra partners i Asien. Vi har ett 20-tal aktiva som arbetar ideellt och hjälper oss med allt från administration och mässdeltagande, till hemsida och medlemskommunikation.

Under våren 2006 hade APN ungefär 200 betalande medlemmar, samt ett 20-tal aktiva som hjälper oss ideellt. Även styrelsen arbetar helt ideellt, så att alla medlemspengar vi får in kan gå direkt dit de gör nytta, i Asien.

Under våren 2007 hade vi nästan 300 betalande medlemmar. Tack vare detta kunde vi skaffa fler projekt att stödja i Asien liksom även utöka stödet till flera av våra existerande projekt.

Under 2008 hade APN 400 betalande medlemmar. Detta år skänkte vi över 20 000 kr till Asien varje månad, pengar som är värda mer än det tiodubbla där nere.

Under 2011 hade vi nästan 500 medlemmar som genererar ungefär 35 000 kr i månaden som går direkt till Asien.

2019 får APN in ca 29.000 i månaden och vi har strax över 400 medlemmar. 

2020 är APNs fasta inkomst ca 27.000 kr/månaden och vi har runt 400 medlemmar.