Mål och bakgrund

Mål

  1. Vårt mål är att slakten och tortyren av katter och hundar inom kött- och pälsproduktion ska upphöra, samt att produktion av björngalla ska upphöra.
  2. Långsiktigt är vårt mål att det ska finnas en fungerande djurskyddslag för alla djur i alla länder.

Ett av våra mål, ett importförbud av katt- och hundskinn i Sverige har genomförts, i och med EUs importförbud som trädde i kraft 31 december 2008.

Metod

För att uppnå våra mål stödjer vi olika organisationer som jobbar med djur i Asien. Läs mer om dessa organisationer under Samarbetspartners. Organisationerna vi stödjer arbetar på tre olika plan:

  1. Opinionsbildande arbete med lagändringar. Fler bättre lagar behövs.
  2. Utbildning och långsiktigt påverkansarbete till allmänhet. Kunskap bland befolkningen leder förhoppningsvis till minskad konsumtion.
  3. Räddningsarbete för att hjälpa enskilda katter, hundar och björnar. Exempelvis veterinärvård och sterilisering, fritagning från illegala slakterier eller transporter, adoptionsprogram och stöd till hjälpcenter.

Transparent och kostnadseffektivt

Vi arbetar kostnadseffektivt med en minimal administration och ett nära samarbete med organisationer i Asien.
Vi håller administrationen nere genom att främst arbeta med autogiro, för att slippa dyra administrationskostnader. Tack vare att vi får in ungefär samma summa varje månad kan vi lättare planera kommande projekt. Det ger oss mycket större möjlighet att påverka och är en trygghet för våra samarbetspartners.
Alla inom Animal Protection Network arbetar helt ideellt. Vi har heller inga kostnader för kontor.

Bakgrund

Animal Protection Network grundades maj 2004 av Carina Olsson, Pia Hall och Anna Almberg. Föreningen grundades ur vårt intresse att förändra missförhållandena för katter och hundar i Asien. Intresset väcktes inte minst i samband med att Manfred Karremans film om katter och hundar som torterades till döds för att bli päls visades på Kalla Fakta på TV4 under hösten 2002.
Under 2008 beslutade vi att även stödja björnar på gallfarmar.

Idag

APN byggdes upp under åtta månader under 2004 och lanserades hösten/vintern 2004.
Under våren 2005 hade vi omkring 50 betalande medlemmar vars stöd vi förmedlar oavkortat ner till våra partners i Asien. Vi har ett 20-tal aktiva som arbetar ideellt och hjälper oss med allt från administration och mässdeltagande, till hemsida och medlemskommunikation.
Under våren 2006 hade vi ungefär 200 betalande medlemmar. Samt ett 20-tal aktiva som hjälper oss ideellt. Även styrelsen arbetar helt ideellt, så att alla medlemspengar vi får in kan gå direkt dit de gör nytta; i Asien.
Under våren 2007 hade vi nästan 300 betalande medlemmar. Och vi kunde skaffa fler projekt att stödja i Asien och höja upp flera av våra existerande projekt.
Under 2008 har vi 400 betalande medlemmar. Vi skänker över 20 000 kr till Asien varje månad. Pengar som är värda mer än det tiodubbla där nere.

Under 2011 har vi nästan 500 medlemmar som genererar ungefär 35000 kr i månaden som går direkt till Asien.