Redovisning av inkomster

Hund och katt

Filippinerna
12.000 kr i månaden räddar ca 133 hundar i månaden. Ungefär hälften av summan går till att rädda hundar från slakt, dvs fritagning av hundar från illegala transporter till slakterier och att sedan ställa gärningsmännen inför rätta. Hälften går till att hålla hundarna med mat, mediciner, omvårdnad etc. på räddningscentret Animal Kingdom Foundation (AKF). Flera av dessa hundar blir sedan adopterade. Centret kan hålla ca 1000 hundar. I dagsläget bor ca 300 hundar där. Några är valpar som har fötts sedan havande tikar som har blivit räddade från slakt kommit in. AKF har stängt ner 30 slakterier, sett till att 80 personer har dömts och räddat över 800 hundar. APN står för ca 12% av AKFs omsättning. AKF fick en extradonation i krishjälp på 40 000 kr i samband med tyfonen under hösten 2009.
Vi stödjer även katthemmet CARA med 500 kr i månaden.

Kina
2000 kr i månaden gör att två skolklasser får en halvdagsutbildning inom ramen för Animals Asia Foundation's (AAF) Professor Paws program. Ofta har barnen inte ens klappat en hund innan och nu får de möjlighet till det, samt att förstå att hunden är en kärleksfull varelse som man ska behandla väl. Och som man inte behöver vara rädd för.

1000 kr i månaden till AAFs opinionsbildande program gentemot allmänheten. Dr Dog lär ut vilket kroppspråk man ska ha mot hund för att reducera hundbett och därmed risk för rabies. Dr Dog är även ett program där personer på sjukhus och ålderdomshem får träffa hundar, för att må bättre.

Thailand
4000 kr i månaden till Soi Dog Foundation på Phuket. Det finansierar sterilisering eller operation av 44 hundar eller katter i månaden. Soi Dogs fick en extradonation på 40 000 kr under hösten 2009.

 

Indien
4500 kr i månaden till HIS Kalimpong Animal Shelter. Pengarna går till steriliseringar och kastreringar, främst. De fick även ett engångsbelopp på 10 000 kr under sommaren 2007 till sitt kattsteriliseringsprogram, samt 12 000 kr under våren 2010 till kattprogrammet.

4500 kr i månaden till HIS Rescue Center i Jaipur. Pengarna går till räddningsaktioner av utsatta djur på gatorna.

Gallbjörnar

Kina
APN har från och med 2008 stött AAFs arbete med att rädda björnar från gallfarmer i Kina. Vi ger AAF 8000 kr i månaden. Pengarna räcker till att hålla ca 20 björnar på AAF räddningscenter, med mat och uppehälle, i månaden. Vi har även skänkt 100.000 kronor i extradonationer under 2008, samt 50 000 kronor i extradonationer under 2009 till AAF.

Vietnam
År 2007 skänkte APN 17.000 kr till AAFs räddningsprogram av gallbjörnar i Vietnamn.

Thailand
Från och med februari 2009 har vi skänkt 1120 kr per månad till Wildlife Friends of Thailand. Detta täcker mat, boende och veterinärkostnader för björnen SomSi. Hon skulle egentligen ha kommit till en gallfarm. Men den gick i konkurs och hon donerades till en skola, där hon levde ett mycket torftigt liv. Nu har hon kommit till ett djurhem där hon lever ett bra liv.

Alla jobbar ideellt inom APN och vi har inget kontor – så gott som alla pengar går oavkortat till djuren

Ju mer pengar vi får in desto mer resurser går till projekten och desto fler liv kan räddas. Med nya medlemmar ökas månadsdonationerna till Asien. Allt vi får in går mer eller mindre oavkortat till våra partners i Asien, eftersom alla jobbar ideellt inom Animal Protection Network, styrelsen inte tar ut något arvode och vi inte har något kontor, några anställda eller andra administrativa avgifter. De utgifterna som vi har är för deltagande på mässor, dock har vi alltid gått plus på de som vi har medverkat på. Vi hyr även ett billigt förråd, där vi förvarar broschyrer, t-shirts och annat mässmaterial för APN. Förrådet kostar mindre än en procent av APNs omsättning.

90-konto

Animal Protection Network har som mål att ha 90-konto. Idag finns det i Sverige ca 200 000 organisationer. 350 av dem har ett 90-konto. Det är främst de stora och väletablerade som har 90-konto. Att ha 90-konto innebär en stor kostnad Det krävs en stor administration och bland annat behöver organisationen en fysisk adress. I dagsläget har vi ingen fast lokal och alla arbetar ideellt. Dessutom innebär 90-konto stora utgifter, dels en fast avgift varje år, dels en procent av alla intäkter. Vi vill att alla de pengar som vi får in ska kunna gå oavkortat till Asien. Animal Protection Network har valt att för tillfället inte söka 90-konto. Vår ambition är att göra det framöver då vi får en större medlemsskara och på det sättet möjlighet att anställa en person som kan ansvara för den administration som krävs för att kunna ha ett 90-konto. Ett 90-konto skulle innebära att vi skulle kunna skicka ungefär 91% av insamlade pengar till djuren mot dagens 96%.