Redovisning av inkomster

Alla jobbar ideellt inom Animal Protection Network och vi har inget kontor. Detta betyder att så gott som alla intäkter går oavkortat till djurskyddsprojekt i Asien.

APNs årsredovisningar

Här nedan visas hur intäkter fördelas varje månad mellan olika projekt. Ju mer pengar vi får in, desto mer resurser går till projekten och desto fler liv kan räddas.

Djurskyddsprojekt rörande hundar och katter

Filippinerna
För 8 000 kr i månaden kan Animal Protection Network hjälpa till att rädda flertalet hundar i Filippinerna. Ungefär hälften av summan går till att rädda hundar från slakt, d.v.s. fritagning av hundar från illegala transporter till slakterier och att sedan ställa gärningsmännen inför rätta. Hälften går till att hålla hundarna med mat, mediciner, omvårdnad, etc., på räddningscentret Animal Kingdom Foundation (AKF). Flera av dessa hundar blir sedan adopterade. Centret kan hålla ca 1000 hundar. I dagsläget bor ca 300 hundar där. Några är valpar som har fötts sedan havande tikar som har blivit räddade från slakt kommit in. AKF har hittills stängt ner minst 30 slakterier, sett till att minst 80 personer har dömts, och räddat över 800 hundar. AKF fick en extradonation i krishjälp på 40 000 kr i samband med tyfonen under hösten 2009.

I Filippinerna stödjer APN även katthemmet CARA med 1000 kr i månaden.

Thailand
6000 kr i månaden går till Soi Dog Foundation på Phuket. Detta finansierar sterilisering eller operation av 44 hundar eller katter i månaden. Soi Dogs fick en extradonation på 40 000 kr under hösten 2009.

Indien
5000 kr i månaden går till HIS Kalimpong Animal Shelter. Pengarna går främst till steriliseringar och kastreringar. De fick även ett engångsbelopp på 10 000 kr under sommaren 2007 till sitt kattsteriliseringsprogram, samt 12 000 kr under våren 2010 till kattprogrammet.

5000 kr i månaden går till HIS Rescue Center i Jaipur. Pengarna går till räddningsaktioner av utsatta djur på gatorna.

Läs mer om våra räddningsprojekt för hundar och katter

Räddningsprojekt för gallbjörnar

Kina
Animal Protection Network har från och med 2008 stött AAFs arbete med att rädda björnar från gallfarmer i Kina. Vi ger AAF 10000 kr i månaden. Pengarna räcker till att hålla ca 20 björnar på AAFs räddningscenter, med mat och uppehälle, i månaden. Vi har även skänkt 100 000 kronor i extradonationer under 2008, samt 50 000 kronor i extradonationer under 2009 till AAF.

Vietnam
År 2007 skänkte APN 17 000 kr till AAFs räddningsprogram av gallbjörnar i Vietnam.

Thailand
Från och med februari 2009 har vi skänkt 1120 kr per månad till Wildlife Friends of Thailand. Detta täcker mat, boende och veterinärkostnader för björnen SomSi. Hon skulle egentligen ha kommit till en gallfarm. När den gick i konkurs donerades hon istället till en skola, där hon levde ett mycket torftigt liv. Nu har SomSi kommit till ett djurhem där hon lever ett bra liv.

Läs mer om våra djurskyddsprojekt för gallbjörnar

Övriga utgifter

Av Animal Protection Networks intäkter varje månad går för ca 96% direkt till våra partners i Asien. Med nya medlemmar ökas månadsdonationerna till Asien. Anledningen till den höga procentandelen är att alla jobbar ideellt inom Animal Protection Network, styrelsen inte tar ut något arvode, och vi inte har något kontor, några anställda eller andra administrativa avgifter.

De enda övriga utgifter APN har är för deltagande på mässor. Hittills har vi dock alltid gått plus på de mässor vi har medverkat på. Vi hyr även ett billigt förråd, där vi förvarar broschyrer, t-shirts och annat mässmaterial. Förrådet kostar mindre än en procent av APNs omsättning.