APN stödjer Wildlife Friends of Thailand

Vi har tagit upp stödet månadsvis till WFFT igen, de gör ett fantastiskt jobb och vi är glada att kunna bidra med att rädda liv. Denna gång stöder vi inte en björn, såsom vi stödde björnen Somsi under flera år, utan vi stöder verksamheten i stort. 

WFFTs mål: 
1.    Rädda misshandlade och försummade vilda djur
2.    Ta hand om sjuka och skadade djur
3.    Rehabilitera och släppa ut i det vilda igen när det är möjligt. Alltid ta hand om de djur som inte kan returneras till det vilda igen
4.    Utbilda människor, särskilt barn, för att stoppa grymhet mot djur
5.    Kampanja mot olaglig handel med vilda djur, motverka användningen av djur för underhållning
6.    Förhindra jakt och främja bevarande av alla naturresurser, fauna och flora
7.    Samarbeta med och bistå Thailand jordbruksdepartement och andra organisationer att rädda och bevara vilda djur

WFFT) tar hand om vilda djur som behandlas illa, rehabiliterar och i den mån det går för djuret; släpper det i det fria igen (i ett naturreservat). WFFT hjälper alla vilda djur; elefanter, björnar, apor, orangutanger och gibboner, fåglar, ormar, myrkottar, tigrar, ja alla vilda djur som är i behov av hjälp. 

WFFT har stora hägn och flera hektar mark som har fått av sina granne, ett buddistkloster Kao ”Look Chang temple”. WFFT har byggt flertalet öar för gibboner som lever i ”semi-wild-enclosers” innan de frisläpps. 

Sedan organisationen grundades 2001 har den vuxit snabbt och utöver att hjälpa enskilda individer arbetar organisationen med lobbyarbete mot regeringen och sitter med i diskussioner med regeringen gällande lagar och regler kopplat till sanktioner mot illegal handel med vilda djur och djurskyddslagar. De driver även utbildningsarbete mot skolor och unga.