Februari 2013

Stort tack för ditt medlemskap i Animal Protection Network.

Det är tack vare dig som våra partners i Asien kan uträtta underverk.

Utan internationell hjälp har dessa organisationer inte en chans.

Animal Protection Network är otroligt stolta över att 98% av våra intäkter kan gå direkt ner till projekten.

Jag är så glad att vi har varit med och bidragit till att AAFs fina räddningscenter för räddade gallbjörnar i Vietnamn får finas kvar. Och att de dessutom räddade sex fina björnar från en farm i Kina. Björnarna har nu opererats och får vård vid centret i Chengdu som Animal Protection Network stödjer. En av de räddade björnarna – Peter – hade legat i en av de minsta burar personalen någonsin sett. Troligtvis har han aldrig kunnat röra sig under större delen av sitt liv. Nu rehabiliteras han och får vård – och berikning –hos vår partner AAF. Det är sådana historier som gör att vi orkar arbeta ideellt med Animal Protection Network och fortsätta att hjälpa djuren.

 

Utan ditt stöd hade det inte varit möjligt. Tack igen för din värdefulla hjälp.

 

Anna Almberg, ordförande, Animal Protection Network.

 

Sex björnar i säkert förvar hos Animals Asia sedan en olaglig björnfarm stängts

 

Sex björnar har räddats från handeln med galla och lämnats över till Animals Asias kinesiska räddningscenter för björnar precis vid tiden för det kinesiska nyåret. Dessa nedbrutna och misshandlade björnar anlände i de burar där de bott i åratal, och där de dagligen tömts på galla på en gallfarm. Nu är de i säkerhet hos oss, och med er hjälp kan de börja ett nytt liv nu vid det kinesiska nyåret.

 

Inga ord kan beskriva den sorg vi kände, när de anlände på lastbilsflaket, och vi först fick syn på den björn som fick namnet Shamrock. Hon hukade i sin bur med en plågad blick i ögonen – efter år av skymf och vanskötsel var hon fullständigt skräckslagen.

 

Varje gång vi närmade oss och tog tag i burens galler, brummade hon utom sig av rädsla och rev med sina klor så att de blödde.

 

Den toviga pälsen på Shamrocks haka och nos och fläckarna där håret lossnat i hennes ansikte berättar en alltför vanlig historia. En björn som har lidit av galltömningar i åratal, medan hon förvarats i en liten bur – allt för att man vill framställa en produkt som lätt kan ersättas av ört- eller syntetiska alternativ.

 

Efter en grundlig hälsoundersökning fanns det inget tvivel om varför denna björn var så förstörd av smärta och skräck. Veterinären Monica Bando var, med sin stora erfarenhet av arbete med räddade björnar, chockad av den rad av medicinska problem hon kunde notera hos Shamrock och de andra fem björnarna.

 

Efter två veckor har Shamrock blivit betydligt lugnare. Hon är fortfarande på sin vakt mot människor, men vi är säkra på att detta kommer att förändras med tiden.

 

Shamrocks hälsa förbättras med en stadig diet med näringsrik föda. Vi betraktar henne med glädje medan hon slukar sina godsaker och börjar leka med leksaker, vilket för första gången ger henne mental stimulans.

 

Shamrocks resa är inte över än. Alla sex björnarna har månader av operationer och rehabilitering framför sig, innan de är färdiga att flytta in i sina hålor och så småningom ta sina första steg utomhus.

Jill med nyanländ björnFörstörda tänder är bara ett av alla fruktansvärda smärtorHuvudskador på björnBjörn anländer till centret

Vietnamesiskt björnreservat räddat från avhysning

Animals Asias vietnamesiska räddningscenter för björnar har räddats från det avhysningshot som varit överhängande sedan den 5 oktober 2012. En kommunike utsänd av den vietnamesiska regeringen bekräftar, att premiärminister Nguyen Tan Dung har kommit fram till, att räddningscentrets verksamhet ska behållas, och att uppbyggandet av projektets andra fas bör fortsätta.

 

Beslutet garanterar, att de 104 björnarna vid centret som räddats från gallindustrin kommer att få stanna, att 77 lokalt anställda vietnameser får behålla sina jobb, och att Animals Asia som finansierar och driver centret inte kommer att lida ekonomisk förlust av två miljoner US-dollar, vilket man tidigare befarade.

 

Animals Asia är en välgörenhetsorganisation, som ägnar sig åt att få slut på gallfarmernas barbariska utövande och att förbättra vården av djur i Kina och Vietnam. Det vietnamesiska räddningscentret för björnar, beläget i nationalparken Tam Dao, ägnas uteslutande åt att rädda björnar från gallfarmer i Vietnam.

 

Tuan Bendixsen, chef för Animals Asia i Vietnam, kommenterade: ” Vi är mycket tacksamma mot premiärministern för hans engagemang i räddningscentret för björnar. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med regeringen för att få slut på gallfarmerna och hjälpa till med att bevara björnen som art.”

 

Jill Robinson MBE Founder och CEO Animals Asia, kommenterade: ” Vår prioritet har varit att rehabilitera dessa björnar efter deras år av trauma på grund av att de låsts in i små burar och mjölkats på galla. Om vi hade tvingats att flytta skulle det haft en fruktansvärd inverkan på deras hälsa. Vi vill varmt tacka de tiotusentals supportrar från hela världen som skrivit brev, skickat mejl och skrivit under upprop för att stoppa avhysning.”

 

Räddningscentret grundades baserat på den vietnamesiska regeringens överenskommelse med Animals Asia år 2005 att få finansiera och utveckla en inrättning på tolv hektar som permanent skulle rehabilitera och hysa 200 utsatta björnar, räddade från den illegala gallindustrin. Baserat på denna överenskommelse har Animals Asia investerat mer än två miljoner US-dollar i byggnader och infrastruktur.

Glad björn

Nya framsteg i att få slut på den illegala handeln med hundkött.

 

Jag skriver idag för att uppdatera er, dels om kampanjen för att få slut på den illegala handeln med levande hundar från Thailand till Vietnam, dels om situationen vid husdjurscentren där hundar som räddats från den illegala handeln med hundkött har blivit inkvarterade.

 

Tänk så långt vi har kommit! Tack vare ert stöd har inga rapporter om hundar som förts över Mekongfloden rapporterats de sista tre månaderna, och fler hundar har räddats de sista 17 månaderna än under de senaste 15 åren!

 

De senaste månaderna har Soi Dog finansierat ett växande nätverk av undersökande observatörer både i Thailand och inte minst i Laos för att stoppa försöken att smuggla hundar över Mekong på väg till Vietnam. Smugglarna gör sig beredda i förväg för att ta emot hundarna i Laos, och med den informationen kan vi råda de thailändska myndigheterna att gå till verket med kort varsel. Detta har visat sig vara mycket framgångsrikt, och vi har inte fått några rapporter om hundar från Thailand som anlänt till Laos de senaste tre månaderna. Nackdelen är att det finns tecken på att de vietnamesiska uppköparna nu utökar sitt arbete i själva Laos för att hämta hundar där.

 

För att få slut på den totala handeln i regionen, har Soi Dog bildat en regional sammanslutning bestående av Soi Dog, Humane Society International, Animals Asia Foundation och Change for Animals Foundation för att arbeta med regeringarna i Vietnam, Laos och Thailand och för att vara värd för en konferens med de berörda ministrarna från dessa tre länder.

 

Det som chockar människor är den otroliga grymhet som är knuten till handeln, men vi tror att, för att få till stånd de nödvändiga förändringarna i regionen, så är det faran att människor smittas av rabies som ger den största chansen för framgång, vad beträffar att få regeringarna motiverade att få slut på handeln. Transporten av ovaccinerade hundar har visat sig vara en viktig orsak till rabiesspridningen i regionen. Alla länderna i sydöstra Asien har förbundit sig att utrota rabies fram till år 2020, och genom att tillåta handeln att fortsätta förvärrar de problemet. Vi har redan riklig bevisning för att ett stort antal av de berörda hundarna har blivit infekterade av rabies.

 

Framtiden för de hundar som räddats och blivit inhysta i husdjurscenter förblir osäker. Förra veckan träffade jag dr. Sorasithsuksakul, chef för Thailands departement för karantän och djurhållning, som har helhetsansvaret för husdjurscentren i Thailand.

 

Dr. Sorasithsuksakul rekommenderade att man snarast flyttar 300 hundar i provinsen Nakhon Phanom till en husdjursavdelning längre söderut i Buriram. Den provinciella regeringen i Nakhon Phanom håller på att få slut på det kapital som behövs för att ta hand om hundarna. Ett tillfälligt skydd har konstruerats i all hast för att ge dem tak över huvudet. Tidigare planer på att flytta hundar från en annan överfull husdjursavdelning i Khemmarat får skjutas upp som resultat av detta.

Hund i VietnamnTillstånd när hunden blev räddad