Medlemsbrev 2009

Medlemsbrev 2009

Här läggs APNs medlemsbrev ut efter att de har skickats ut till alla medlemmar. Medlemsbreven skickas ut ungefär var tredje månad. Syftet är att upplysa våra medlemmar hur deras pengar kommer till nytta för att rädda liv i Asien.

Vi har valt att ha positiva budskap i våra medlemsbrev – de kommer inte att innehålla några läskiga bilder. Tanken med medlemsbreven är att de ska återkoppla till hur våra medlemmars pengar räddar liv, men också ge en situationsbeskrivning av våra projekt. Länkar vi till en sida på vår site som kan innehålla obehagliga bilder så varnar vi alltid för det.