Maj 2009

Nyheter våren 2009

Hej kära medlem, här kommer en uppdatering av några av APNs projekt i Asien till dig.

Glöm inte att tänka på djuren när du röstar i EU-parlamentsvalet den 7 juni. Vi har frågat ut kandidaterna om deras syn på gallbjörnsproduktion i Kina – och vad de tänker göra åt den om de blir valda. Och hur de tänker gällande katt- och hundpälsproduktion och några andra djurrättsliga frågor. Ta del av vårt resultat här nedan och beakta det när du röstar.

Den 17 september kommer APN att anordna ett seminarium i riksdagen för att försöka få till ett förbud mot gallproduktion. Då kommer David Neale från Animal Asia Foundation, som är den organisation som driver räddningscentret för gallbjörnar i Kina och som är en av våra samarbetspartner, och berättar om situationen i Kina. Läs även mer om detta nedan. Vill du hjälpa till – kontakta Emma eller Sandra.

Stort tack för att du är med och stödjer katterna och hundarna och björnarna i Asien. De behöver ditt stöd mer än någonsin i dessa ekonomiska dåliga tider. Ha en härlig sommar. Varma hälsningar, Anna Almberg, APN

 

Rösta för djuren i EU-valet den 7 juni

För att få veta vad våra politiker står i APN:s hjärtefrågor skickade vi ut frågor till kandidaterna inför EU-parlamentsvalet. Ta del av hur politikerna tänkter i fråga om gallbjörnsproduktionen i Kina och exploateringen av katter och hundars kött och päls i Asien – och vad de har för avsikt att göra åt det. Här kan du läsa alla svaren: http://www.animalprotection.se/index.php?id=176.

Om Lou på APNs resa till vår partner AKF på Filippinerna i Härliga Hund

Härliga Hund har gjort ett stort reportage om APNs senaste resa till Filippinerna. Lou var med om en stor räddningsaktionen av hundar från ett slakteri. Ta del av artikeln här; http://www.animalprotection.se/uploads/media/hh_low2.pdf.

Tack till oss från Soi Dogs på Phuket

Här kommer en kort uppdatering från Soi Dogs på Phuket i Thailand. Självklart ska vi också försöka ge en extradonation om möjligt till Soi Dogs.

Kära Animal Protection Network i Sverige! Er generositet när ni tidigare hjälpt Soi Dog Foundation har varit helt underbar. Utan den skulle vi inte ha kunnat hjälpa djuren här.

När SDF ombads att utrymma regeringens hundskyddsområde i slutet av 2007, som du vet, och hitta en egen plats med hjälp av dr. Suchon, fick vi möjlighet att flytta till Mai Khao och bygga upp ett område med klinik och utbildningscentrum där till en kostnad av nästan 5 miljoner thai baht. Marken förvärvades som ett arrende på 5 år för vilket vi betalar en hyra som ökar varje år. (Nästa år kommer den att bli 275.000 thai baht om året) Vi är förstås medvetna om att eftersom vi inte äger marken så kan vi återigen stå utan ett landområde vid slutet av arrendetiden. Därför har vi tagit kontakt med uthyraren angående köp av marken. Den totala markytan är något mer än 10 rai (1 rai = 1600 kvadratmeter) och det begärda priset, som enligt våra thailändska styrelsemedlemmar är mycket rimligt, är 2 miljoner thai baht per rai ( ungefär 57.000 dollar). Vi tror att i det rådande ekonomiska klimatet kan vi på intet sätt få ihop dessa cirka 20 miljoner thai baht just nu (närmare 575.000 dollar). Vi har därför gjort en överenskommelse där SDF skulle kunna köpa en del av marken (ungefär 4,5 rai) till ett framförhandlat pris av 7.6 miljoner thai baht (ungefär 220.000 dollar). Denna del av marken omfattar alla huvudsakliga inhägnade hundområden, bl.a. det som fått namn efter dig, behandlingsbyggnaden samt affär och tvättinrättning. Resten av marken vilken omfattar de anställdas bostäder, klinik, inhägnad för valpar och gamla och sjuka hundar samt utbildningscentrum skulle fortfarande kunna hyras över en viss tid för ungefär 100.000 thb per år, med en möjlighet att köpa om omständigheterna skulle förändras.

 

Det finns tillräckligt mycket mark kvar på området vi köper för att bygga en ny klinik och bostadsutrymmen (våra 3 veterinärer och 4 djurskyddsarbetare bor på området), och flytta över inhägnaderna för valpar och gamla hundar, om det inte går att få tillgång till den andra marken eller om vi aldrig kommer att kunna köpa den. Detta skulle i själva verket säkra framtiden för de djur som är i störst behov av skydd för all framtid.

 

Jag kan personligen åta mig att bistå med 2 miljoner bath och en generös supporter kan också ställa upp med det. Därför vädjar vi nu till generositeten hos våra supporters om hjälp med att få fram de resterande pengarna.

 

SDF drivs och sköts som tidigare av volontärer helt på deras egen bekostnad, även om vi för närvarande har 12 thailändare anställda inklusive 3 heltidsveterinärer, av vilka en sponsras av Sarojin hotell Kao Lak, där vi nu två gånger i månaden har 3 klinikdagar. Vi har nu också fältkliniker även längre ut i landet i områden som Koh Lanta, och önskemål om hjälp fortsätter att komma in från platser utanför provinsen Phuket. Våra månatliga omkostnader är nu närmare 500.000 thb (omkring 14.500 dollar) vilket innefattar löner, medicin och mat. Tråkigt nog har thailändska företag inte samma inställning som sina västerländska motsvarigheter, och vill inte donera eller ens rabattera mat och medicin och vi måste betala fullt marknadspris.

Vid slutet av april hade vi steriliserat över 23.000 djur och behandlat ytterligare ett oräkneligt antal. Eftersom de andra välgörenhetsinrättningarna för djur på ön nu har utvecklats till en kommersiell klinik, har efterfrågan också ökat från fattiga thailändare att vi ska hjälpa dem med deras djur. Vi avvisar aldrig ett behövande djur. Jag tror att man utan vidare kan säga att alla som besöker djurskyddet rörs och imponeras av vad som har uträttats här. Det finns för närvarande 250 hundar i djurskyddet, som huvudsakligen permanent vistas här och som har utsatts för ofta barbarisk grymhet och misshandel.

 

Vi är naturligtvis medvetna om det för tillfället världsomfattande ekonomiska klimatet, vilket även har drabbat Soi Dog Foundation, och Thai baht står just nu i 30% högre kurs jämfört med de flesta västerländska valutor än den gjorde för 12 månader sedan (med undantag av US-dollar), och vi inser att det kan vara svårt för människor att hjälpa just nu. Om ni emellertid kan hjälpa igen skulle det i sanning uppskattas, och det skulle få till resultat att ni hjälper djur åratals framåt. En permanent minnestavla kommer att resas med namnen på donatorerna. //Hälsningar, John Dalley, Soi Dogs, Thailand

Vår partner DRCS på Kho Samui i Thailand firar 10 år

DRCS som vi stödjer månadsvis firar nu 10-årsjubileum. De gör ett otroligt jobb med att kastrera, vaccinera och ta hand om hundar och katter på ön. I dagsläget steriliserar de ca 6 djur om dagen – vilket är ett viktigt arbete för att hålla populationen av hemlösa hundar och katter nere. De djur som inte kan klara sig själva på ön erbjuds en fristad på DRCS djurhem.

DRCS har tagit fram en video som visar på strandhundarnas situation på Kho Samui, och som även listar hundvänliga hotel på ön. http://www.hotel-kosamui.com/. Se denna fina film och känner du någon som ska resa dit – tipsa gärna om de hotel som steriliserar och matar “sina” strandhundar.

Seminarium i riksdagen om gallbjörnar i Kina

Animal Protection Network arbetar också med politiskt påverkan i Sverige och två av våra medlemmar, Emma Larsson och Sandra Linde, arbetar lite extra med det.

Den 17 september kommer APN att anordna ett seminarium i riksdagen för att försöka få till ett förbud mot gallproduktion. Då kommer David Neale från Animal Asia Foundation, som är den organisation som driver räddningscentret för gallbjörnar i Kina och som är en av våra samarbetspartner, och berättar om situationen i Kina. Till seminariet kommer även Johan Lindsjö, veterinär som har arbetat med konfiskerade björnar och bidrar med sina erfarenheter.

 

 

Vår förhoppning med seminariet är att frågan om gallbjörnarnas situation tas upp på en politisk nivå, både i Sverige och i EU. Vi hoppas även att en representant från EU-parlamentet kommer till seminariet men pga av valet den 7 juni så vet vi inte vem det blir än.

 

 

Vi kommer att behöva hjälp under senare delen av sommaren och innan seminariet och är du intresserad av att hjälpa till så hör gärna av dig till Emma eller Sandra:

 

 

Emma: emma@animalprotection.se 0733-43 70 81

 

Sandra: sandra@animalprotection.se 0733-78 10 35

 

APN-intervju med Peter Singer

APN har lyckats få en intervju med den kände djurrättsspråkaren Peter Singer, som bland annat har skrivit boken ”Djurens frigörelse” som kom ut 1975 och som har betraktats som bibel för djurrättsrörelser. Läs mer på Peter Singers hemsida: http://www.princeton.edu/~psinger/.

What do you think about the situation for animals, especially dogs, cats and moon bears, in China, and the lack of animal welfare protection laws?

The situation for animal welfare in China is terrible, but I would not especially single out those species. For example, PETA currently has a video online showing fur-bearing animals being skinned alive in China, which is one of the most sickening things I’ve seen. And the plight of factory farmed animals, on a vast scale, is also appalling.

What can individuals, in countries like Sweden for example, do to end the suffering of moon bears that are used in the gall bladder industry in China?

We have to try to make it clear that China’s reputation is at stake, and that it’s treatment of animals – not just moon bears – affects all of our dealings with them, including our willingness to purchase their products.

Farming bears for gall bladder extraction is legal in China. Our sister organisation, Animal Asia Foundation (http://www.animalsasia.org/), buys moon bears from the worst kept farms in cooperation with the Chinese government and at the same time the license for gall bladder extraction are taken away from the farmers. The farm owners are also compensated and receive resources to start another business that not involve any suffering for animals or humans. What do you think about this way of work? Is it the right way or not?

Yes, if it is really effective and no other licenses are granted, so it actually reduces the number of bears suffering. Though I wonder how well this can be checked.

What can governments in different countries, like for example Sweden, do to end the suffering of moon bears and cruelty of animals in general in China and in other countries in Asia?

Generally, let it be known that their citizens care about such things and that they regard such practices as barbarous.

What can individuals do to end the suffering of humans and animals in the world?

The most effective thing you can do is not support animal cruelty – and the best and simplest way of doing that is by not buying or consuming meat or other animal products. But if that is too difficult, at least avoid all factory-farmed animal products.

Do you think we are heeding towards a future where animals will have more protection/rights or less?

I believe things are improving for animals, at least in the developed nations.