December 2010

2010 har varit ett bra år!

Kära medlemmar,

tack för ert viktiga stöd. APN har känt av lågkonjukturen och tappat lite medlemmar – för första gången har vi faktiska minskat i antal. Men vi tror att med kommande bättre ekonomisk konjuktur kommer vi att vinna medlemmar åter. Vi har inte heller behövt sänka våra månatliga bidrag till några av våra partners i Asien.

Sammanfattningsvis har 2010 varit ett bra år och vi är så glada över det ekonomiska stöd som vi har kunnat skicka till Asien – tack vare alla våra medlemmar.

Här är några exempel på vad vi har gjort de senaste månaderna.

Gå gärna in på vår site för att ta del av uppdaterad ekonomisk information av hur mycket pengar vi skänker till respektive projekt i Asien, eller ta del av våra styrelseprotokoll. www.animalprotection.se.

En fortsatt riktigt god jul och ett gott nytt år till er alla.

Anna Almberg, ordförande, Animal Protection Network.

 

EU-seminarium kring björnuppfödning, djurplågeri och utvecklingen av djurskyddet i Kina

Animal Protection Network arrangerade ett seminarium om gallbjörnsproduktion för ett 50-tal politiker och totalt ca hundra personer i EU-parlementet. Syftet var att upplysa dem om det djurplågeri som förekommer och på sikt få dem att agera i frågan.

APN ser det som ett viktigt strategiskt verktyg att arbeta med politiskt påverkansarbete. Flera lagar som värnar om djur har uppkommit i Asien efter omvärldens påtryckningar.

Utöver AAFs ordförande Jill Robinson, var även ett flertal representanter från kinesiska regeringen med och talade på seminariet i Bryssel den 16 november 2010. Ett antal tunga svenska politiker som Carl Schlyter stod som värdar i EU-parlamentet och hjälpte APN med praktiska aspekter kring arrangerandet av seminariet.

Värdar för seminariet i Bryssel var Carl Schlyter, Peter Skinner och Eva-Britt Svensson, och talare var Jill Robinson, Toby Zhang och David Neale från Animal Asia samt fyra partners från regeringen i Kina, bl.a. Mr Cao Liang från naturskyddsorganisationen CWCA.

På seminariet fick AAF och de andra deltagande parterna tillfälle att diskutera:

1. De framsteg AAF gjort i arbetet för ett förbud mot björnuppfödning i Kina

2. Regeringsinitiativ för att få slut på kränkande behandling av djur i djurparker samt

3. Åtgärder som vidtagits av lokala myndigheter för att få till stånd en mer human behandling av hundar.

 

Stödet för AAFs arbete i Kina fortsätter att växa inom EU-parlamentet och EU-kommissionen. År 2006 undertecknade över 350 parlamentsledamöter en deklaration som uppmanade den kinesiska regeringen att förbjuda björnuppfödning.. Sedan dess har parlamentsledamöter tagit upp frågan med kinesiska regeringsrepresentanter i både Bryssel och Peking.

Den dåvarande EU-kommissionären för hälso- och konsumentskydd, Markos Kyprianou har också stött AAF, och representanten från Europa-kommissionen, Andrea Gavinelli, berättade för seminariedeltagarna på tisdagen, att kommissionen önskade fortsätta stödja samarbetet mellan EU och Kina i deras arbete med att utveckla djurskyddet.

 

Mr Cao Liang från den kinesiska djurskyddsorganisationen CWCA berömde AAF som en god samarbetspartner i arbetet med björnfrågor i Kina. Han framhöll också stödet och uppmärksamheten från allmänheten och sa, att sedan AAFs björnreservat upprättats hade han sett många exempel på att djurskyddet gjort framsteg. Mr Cao berättade också om alla gemensamma insatser vilka har lett till att 20 kinesiska provinser förbundit sig att förbjuda björnfarmer, och att den sista farmen i Shandongprovinsen stängts varvid vi tagit hand om de räddade björnarna.

 

Mr Cao framhöll att CWCA åtagit sig att arbeta vidare med AAF för att förbjuda björnuppfödning, för att se till att fler farmer stängs, samt att ta initiativ till utbildning för att höja medvetenheten om alternativen till björngalla i traditionell kinesisk medicin. Han underströk också, att lagen måste ändras innan man kan förbjuda björnuppfödning och att man måste ta till sig både en vetenskaplig inställning och en förståelse för djurskydd.

 

Mr Cao sa att EU-parlamentet var den perfekta plattformen för representanter från olika regeringar att debattera dessa frågor, och han såg fram mot ytterligare samarbete med europeiska parlamentsledamöter i frågor som gäller djur- och naturskydd.

 

AAF tog också tillfället i akt, att visa på sin nyligen genomförda utredning om den grymma behandlingen av djur i kinesiska djur- och safariparker, och de berömde också den kinesiska regeringen för att de nyligen utfärdat direktiv för att förbjuda sådana kränkande behandlingar.

 

I seminariet deltog över 50 parlamentsledamöter som representerade 13 europeiska länder och alla större politiska partier i EU-parlamentet.

Ett antal parlamentariker har åtagit sig att fortsätta denna dialog vid kommande delegationsmöten mellan EU och Kina, och både APN och AAF ser fram mot att förhållandet mellan den kinesiska regeringen, det europeiska parlamentet och Europakommissionen ska stärkas i frågor gällande björngallaproduktion.

 

APN valde EU framför Sverige

När vi först hade en dialog med AAF och Jill om att arrangera ett seminarium talade vi först om Sverige. Det var EmmaLarssons idé, APNs politiska ansvariga, att det skulle ge mer avtryck om vi arrangerade seminariet på EU-nivå.

Det var mycket jobb men vi är mycket glada att vi har hjälpt AAF att lyfta den viktiga frågan gällande gallbjörnsproduktion i Kina och att det kom så många EU-poiltiker och lyssnade. Extra bra kändes det att kom med representanter från den kinesiska regeringen och talade.

En stor eloge till Emma på APN också, som har lagt ner merparten av sin fritid de senaste månaderna för att kunna arrangera detta seminarium.

Några bilder från EU-seminariet

Bild 1. Talarpanelen: Jill och Dave från AAF, svenske veterinären Johan Lindsjö, Carl Schlyter MEP (member of European Parliament), Peter Skinner MEP och Toby, AAF.
Bild 2. Ett hundratal deltagare under seminiariet var och lyssnade, av dem var ett 50-tal EU-politiker från 13 länder.
Bild 3. Fler talare på seminariet, Madam Wang Xiaoting (China Wildlife Conservation Association), Dave från AAF, Johan Lindsjö, veterinär, Emma Larsson, politiskt ansvarig, APN, Carl Schlyter MEP, Jill, Mr Yu Changchun (Jilin Forestry Department), Mr Cao Liang (China Wildlife Conservation Association), Toby, and Mr Li Jianguo (Sichuan Forestry Department).

Kort film med den räddade björnen Oliver

Här är en kort filmsnutt med Oliver, en björn som har legat i en gallbur i 30 år. Han räddades av AAF och dog nästan på väg till björncentret i Chengdu.

Men mot alla odds överlevde han (efter en akutoperation) och nu lever han ett bra liv hos AAF.

Det fantastiska är att trots att han har legat i en sådan liten bur att han knappt har kunnat röra sig, kan efter AAFs återhämtningsprogram hitta tillbaka till ett naturligt beteende och naturliga instinkter.

Se Oliver här när han badar:

http://www.youtube.com/watch?v=iAEy2_nXYkA&feature=player_embedded

 

Bilder på Oliver

Oliver räddades i april 2010 av AAF från en gallbjörnsfarm. Titta gärna på de 13 bilderna på länken nedan från Olivers bilddagbok, som visar hans räddningsprocess.

Bilderna säger allt varför det är så viktigt att fortsätta stödja det otroliga jobb som vår partner AAF genomför i Kina. Till dags dato har de räddat 350 björnar och medverkat till att ett flertal farmer har stängts ner.

Här kan du se alla bilderna på Oliver:

http://www.animalsasia.org/index.php?UID=8EUBF8I5RTE

Bild 1. Oliver var mycket nära kollaps när han räddades av AAF.
Bild 2. Oliver återfick snabbt livslusten hos AAF.
Bild 3. Oliver är nyfiken och aktiv trots sin ålder. Han älskar att leka med sin vattenskål och leta efter honung i sitt bo.

Rapport från AKF i Filippinerna: hundhandlare ställda inför rätta

I november gjorde vår partner AKF i FIlippinerna ett tillslag mot olaglig hundhandel. Inga hundar kunde räddas levande men fem personer ställdes inför rätta. AKFs advokater arbetar löpande för att implementera hårdare lagar mot hundhandel, så att den olagliga verksamheten ska upphöra helt i landet.

Här är några bilder från tillslaget. Flera hundar kan ha varit stulna husdjur, eftersom många fortfarande hade halsband på sig. Se nedan citat från Brand som ledde tillslaget från AKF tillsammans med lokal polis:

“The irony here is out of the 30 butchered dogs  recovered from them one dog was still wearing a chain arround its neck. This might be a neighbor’s pet which was stolen.”

Tillslag mot hundslaktare i Filippinerna

Bild 1. AKFs foton från arresteringen.
Bild 2. Döda hundar i en van.
Bild 3. Flera hundar hade fortfarande halsband på sig, vilket indikerar att de var stulna husdjur.

Om AKFs arbete i Filippinerna

Enligt en rapport vi nyligen fick från AKF bor det nu 550 räddade hundar på deras center. Merparten är tillgängliga för adoption.

Tre av de arresterade fem hundhandlarna i det senaste tillslaget sitter nu i tillfälligt förvar i väntan på rättegången. Om de nya juridiska reglerna mot hundhandlare kommer att genomföras kommer de att dömas till ett års fängelse per person samt få ca 15000 svenska kronor i böter. AKFs advokater har varit med och lobbat fram de nya hårdare reglerna.

Om de nya straffen implementeras kan de förhoppningsvis vara ett varnande exempel till andra hundhandlare, där tidigare straffen i praktiken knappt har genomförts. Det kommer att dröja länge innan fallet tas upp i domstol, men AKFs advokater arbetar hårt på fallen just nu.