Seminarier i riksdagen

Animal Protection Network anordnade tillsammans med Riksdagens djurskyddsforum ett seminarium för att informera om gallutvinning på svartbjörnar i Riksdagen en 17 september. Seminariet var välbesökt av både privatpersoner och representanter från politiska partier.

 

Följ länken för att se seminariet:

http://www.vimeo.com/7061146

Foto: Louise Cederlöf, Djurens rätt

Seminariets program:

- Helena Leander; sammankallande i Riksdagens djurskyddsforum, hälsar välkommen och presenterar programmet

– Presentation av Animal Protection Networks verksamhet – Lou Kockly, styrelseledamot i Animal Protection Network

– Föredrag om Animals asia verksamhet med fokus på björnar som utnyttjas inom gallindustrin i Kina samt djurens situation f.ö i Kina – Dave Neale, UK Director Animals Asia Foundation

– Föredrag om fysisk och mental påverkan/lidande på de björnar som utnyttjas inom gallindustrin – Johan Lindsjö, veterinär med erfarenhet från internationellt arbete med björnar

– Vad kan EU-parlamentet göra för djurskydd/skapande av djurskyddslag i Kina samt för att förbjuda att björnar töms på galla – Jens Holm EU- parlamentariker 2006-2009

- Paneldebatt – medverkande Dave Neal, Johan Lindsjö, Jens Holm (v), Helena Leander (mp), Lou Kockly och Birgitta Ohlsson (fp).

Moderator: Åsa Hagelstedt, Generalsekreterare Djurskyddet Sverige

- Frågor från åhörarna

– Hur kan vi gå vidare