Seminarier i riksdagen

Animal Protection Network anordnade tillsammans med Riksdagens djurskyddsforum ett seminarium i Riksdagen en 17 september för att informera om gallutvinning på svartbjörnar. Seminariet var välbesökt av både privatpersoner och representanter från politiska partier.

Följ länken för att se seminariet: APN:s och Riksdagens djurskyddsforum: Seminarium om gallbjörnar

Foto: Louise Cederlöf, Djurens rätt

Seminariets program:

  • Helena Leander; sammankallande i Riksdagens djurskyddsforum, hälsar välkommen och presenterar programmet
  • Presentation av Animal Protection Networks verksamhet – Lou Kockly, styrelseledamot i Animal Protection Network
  • Föredrag om Animals asia verksamhet med fokus på björnar som utnyttjas inom gallindustrin i Kina samt djurens situation f.ö i Kina – Dave Neale, UK Director Animals Asia Foundation
  • Föredrag om fysisk och mental påverkan/lidande på de björnar som utnyttjas inom gallindustrin – Johan Lindsjö, veterinär med erfarenhet från internationellt arbete med björnar
  • Vad kan EU-parlamentet göra för djurskydd/skapande av djurskyddslag i Kina samt för att förbjuda att björnar töms på galla – Jens Holm EU- parlamentariker 2006-2009
  • Paneldebatt – medverkande Dave Neal, Johan Lindsjö, Jens Holm (v), Helena Leander (mp), Lou Kockly och Birgitta Ohlsson (fp). Moderator: Åsa Hagelstedt, Generalsekreterare Djurskyddet Sverige
  • Frågor från åhörarna
  • Hur kan vi gå vidare