Styrelsemöte mars 2019

Årets första möte i mars 2019. Se protokoll här.