APN besökte Kinas ambassad med tre riksdagsledamöter

I början av mars besökte APN Kinas ambassad tillsammans med riksdagsledamöterna Marietta de Pourbaix-Lundin, m, Wang Jianzhou ambassadråd, Helena Leander, mp, Tina Ehn, mp för att diskutera gallbjörnar. Helena Leander (MP) har sedan seminariet i riksdagen i sep aktivt arbetat vidare med fråga och besöket var ett första delmål.

I höstas arrangerade APN ett seminarium i riksdagen tillsammans med riksdagens djurskyddsforum och riksdagsledamöterna Helena Leander, mp och Birgitta Ohlsson, fp (vår nuvarande EU-minister!) som värdar. Seminariet blev mycket lyckad och båda riskdagsledamöterna var tagna över hur björnar utnyttjas i gallindustrin i Kina. Helena Leander tog på sig uppgiften att aktivt arbeta vidare med frågan och som första delmål få till stånd ett besök på den Kinesiska ambassaden med ytterligare riksdagsledamöter samt representant från APN.

Efter åtskilliga mail och skrivna brev fick Helena Leander nyligen (3/3) en tid för besök på Kinesiska ambassaden för att träffa ambassadrådet Wang Jianzhou med assistent för att diskutera månbjörnarnas situation. Förutom Helena Leander var även riksdagsledamöterna Marietta de Pourbaix-Lundin, m, Tina Ehn, mp samt Emma Larsson, politisk ansvarig inom APN med.

Ambassadrådet, Wang Jianzhou, inledde med att säga att det är av stor nytta detta möte äger rum eftersom det kommer hjälpa oss att skapa tillit och förståelse för varandra. Ambassadrådet berättade att han tagit frågan på största allvar och skrivit till ansvarig myndighet i Kina för att få den senaste informationen rörande björnar i gallfarmer. Ambassadrådet hade fått ett flera sidor långt svar som han läste upp för oss.

Svaret gick i korthet ut på att galla från björnar är en väldigt viktig medicin i Kina och att det inte finns någon ersättning för detta. Sedan 1998 får inga nya björnfarmar byggas i Kina. I de farmer som finns kvar har man höga krav på god hygien och björnarna tappas på galla på ett modernt vis utan smärta för björnarna. Om vi får reda på att det finns illegala farmer i Kina så välkomnade ambassadrådet oss att meddela honom detta så myndigheterna i Kina kan utreda dessa farmer.

Helena Leander undrade om ambassadrådet kunde förklara för oss hur man lyckas tappa björnar på galla utan smärta för björnarna, för enligt de uppgifter vi tagit del av så är detta helt omöjligt. Ambassadrådet kunde inte besvara denna fråga utan hänvisade till experter. Om vi har ett uppföljningsmöte längre fram så föreslog ambassadrådet att en expert på björnar i farmer kan närvara för att förklara dessa tekniska detaljer.

Emma från APN citerade flera studier både från medicinska professorer i Kina samt i USA att det existerar flera effektiva alternativ till björngalla, från exempelvis mer än 50 örter och att den aktiva ingrediensen i björngalla kan framställas syntetsikt. Dessa studier har visat att örter samt syntetiska alternativ till och med är effektivare än galla från björnar för de sjukdomstillstånd som björngalla traditionellt används för i Kina. Detta kände inte ambassadrådet till men blev mycket intresserad och sade att det är viktigt att dessa resultat publiceras i Kina och blir sprida så att allmänheten kan förändra sitt beteende. Han ville även veta mer om dessa forskningsstudier så Emma från APN lovade att skicka honom studierna i sin helhet.

Marietta de Pourbaix-Lundin påtalade att hon och övriga riksdagsledamöter som närvarade vid mötet och APN inte är nöjda att björnfarmerna enbart förbättrar sin hygien och metoder att extrahera gallan utan vårt mål är att få ett totalstopp på farmerna. Ambassadrådet sade att vi måste ge Kina och det kinesiska folket mer tid, det hela kommer att ske steg för steg. Marietta föreslog att vi skulle ha ett nytt möte om cirka ett halvår för att se vad som hänt i frågan. För vi kommer att hålla fast vid denna fråga, påtalade Marietta. Ambassadrådet välkomnade ett nytt möte och lade till att Kina är alltid intresserade att träffa riksdagsledamöter i fler frågor för att höra lyssna på våra åsikter.

Emma Larsson, politisk ansvarig i APN (som håller med Marietta; vi kommer hålla fast vid denna fråga tills alla björnfarmer är stängda!)

Personerna på bilder är från vänster: Emma Larsson, APN, Marietta de Pourbaix-Lundin, m, Wang Jianzhou ambassadråd, Helena Leander, mp, Tina Ehn, mp