Protokoll från mötet med Kinas ambassad, december 2008

Möte med Lulu Zhou, politiskt ansvarig, Kinas ambassad.

Medeverkande Anna Almberg, ordförande APN, Emma Larsson, politisk ansvarig APN, Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot, fp.

Mötet inledes med att Lulu Zhou tackade oss för att vi kommit samt att föreningen APN påminde Kina om gallbjörnarnas situation i Kina. Hon sade sedan att Kinas regering har intresserat sig för ämnet. Det är bevisat att ämnet i björnarnas galla har läkande effekt för vissa sjukdomstillstånd hos människor och det är därför man fortfarande använder sig utav det, enligt Lulu Zhou.

Lulu Zhou fortsätter:

I Kina arbetar vi mot illegal tortyr av björnar och har fört fram lagar för att spara de vilda björnarna. Vi har även fastslagit regler för hur björnfarmar får behandla björnar när det extraherar galla. Vi har förbjudit de illegala farmarna och låter enbart de farmar som har bra förhållanden fortsätta med sin verksamhet.

APN: Vad kan man göra åt de farmer som behandlar björnar väldigt illa?

Ansvarig myndighet skickar varje år inspektörer till farmarna för att inspektera dem. Om de finner grym behandling av djuren så har de rätt att stänga ner farmarna. De farmer som ni har kort på är antagligen illegala farmer och vi kan här ifrån ambassaden kontakta myndigheterna i Kina så att de i sin tur kan skicka inspektörer till dessa farmer. Det är exempelvis illegalt att ha björnar i små burar. Vi från Kinas ambassad välkomnar den information ni kan ge oss i frågan och vi hoppas på ambassaden att vi kan göra något åt detta tillsammans.

APN: Sedan 50-talet kan man framställa den aktiva substansen i björngalla på syntetisk väg. Varför fortsätter man i Kina med björnfarmer där man utvinner galla från levande björnar?

Det finns liknande preparat, men kinesiska läkare anser att den galla som kommer från björnar är den bästa. Läkarna vill givetvis ge det bästa till sina patienter, därför fortsätter farmandet av björnar för att ta fram galla.

APN: Kommer traditionell kinesisk medicin bestå i Kina?

Länge har kineser enbart litat på traditionell kinesisk medicin, men på senare tid har även mer ”moderna” mediciner kommit att tagas i bruk. Man har blivit mindre beroende av traditionella kinesiska mediciner, men de senaste åren har det vänt och kineser har återigen ökad tilltro till traditionell medicin. För att det finns inte så mycket kemikalier i traditionell medicin. Kinesiska läkare som är bra på traditionell medicin har återigen fått ett sort uppsving.

Namnlistorna överlämnades.