Styrelsemöte APN – protokoll 19 oktober 2022

APN styrelsemöte 

19 oktober 2022

 

Deltagare: Anna, Milla, Monica

 

Roller för styrelsemötet

Anna är sekreterare och ordförande. Monica justerare. 

 

Genomgång av föregående protokoll

Ok.

 

Ekonomi och medlemmar

Vi behöver ett nytt ekonomisystem eftersom Pagero med sitt nya avtal kommer att bli för dyra. 

Kan vi ha Fortnox till nya medlemmar? Milla kollar upp. 

Banken – Anna ringer Nordea. Vi behöver ett Mastercard kopplat till APNs konto (Plusgiro 262249-6) – för att betala för google-faktura för våra apn-mail. Vi betalar för licenser. Anna kollar var MC kostar per år. 

 

Status partners och projekt i Asien.

Allt fungerar bra och vi får rapporter löpande. 

Soi Dogs har börjat samarbeta med AKF. Två organisationer som vi har stött i över 10 år. Bra att de 

 

Mässor och andra insamlingsaktiviteter

Vi har dessvärre inte kapacitet att stå på mässa just nu. 

Vi fortsätter med bössorna som vi har ute. 

 

Siten och FB/Insta

Anna uppdaterar på FB

Milla uppdaterar på Instagram

Anna skickar till Therese en nyhet att uppdatera på siten

Kan Lou stödja upp att hjälpa med siten? Milla kollar. 

 

Medlemsbrev.

Anna skriver medlemsbrev. 

Skicka ut per mail: Har Andreas listan på email som vi skickade senast? Vi kommer inte åt nya mailadresser då Pagero har höjt priset radikalt och vi inte kan ha dem kvar. Anna kollar med Andreas. 

Lägga ut medlemsbrev på siten. Anna kollar om Therese kan lägga upp. 

 

Nästa styrelsemöte.

Vi har nästa styrelsemöte hos Milla. Tisdag 22/11 kl 12-13.