Projekt i Indien

Help In Suffering India – Kalimpong Animal Shelter

Animal Protection Network började under våren 2007 att stödja katter och hundar i Indien. Vi stödjer ett projekt som Help in Suffering India (HIS) driver i norra Indien nära Darjeling, vid Himalayas fot, nära gränsen till Tibet och Nepal. Djurhemmet heter Kalimpong Animal Shelter och är sitt enda slag i området. Hundar och katter förgiftades tidigare här med stryknin. De levde ett hårt liv, men med ett steriliseringsprogram och shelter finns det hopp om ett bättre liv för dem.

Indien är ett fattigt land, men med internationellt stöd, bland annat från APN, öppnar sig helt nya möjligheter. Kostnaderna för sterilisering och medicin är låga. För den summa som Animal Protection Networks medlemmar skänker kan vi rädda många liv.

Kalimpong Djurkyddscenter

HIS Kalimpong Djurskyddscenter (KAS) är det enda i sitt slag, beläget i ett avlägset område vid utlöparen av Östra Himalaya, inte långt från gränserna till Bhutan, Nepal, och Tibet. Många av de avlägsna byarna har inte vägar som är farbara med motorfordon, inga sjukhus, och ofta inga telefonledningar eller elektricitet. Därför är arbetet från Kalimpong Djurskyddscenter svårt och ovanligt. Det kräver mycket barfota läkarvård med personal och veterinär som tvingas gå eller köra långa sträckor.

När Kalimpong Djurskyddscenter började ett födelsekontrollprogram för djur under 1998, var det baserat på riktlinjer skrivna i handboken för Hjälp vid lidande (Jaipur) Manual för Födelsekontrollprogram (FKP). Hjälp vid lidande hade redan genomgått svårigheterna med att upprätta ett FKP-program i staden Jaipur 1993, där, fram till denna tid hundar förgiftades med stryknin. En liknande situation existerade i Kalimpong, en stillsam rekreationsort, 1 250 m ö h, cirka 2 timmars körning från Darjeeling i Norra Bengali. Där fanns många svältande valpar, många sjukliga och hungriga hundar, och en allmän motvilja mot dessa ”smutsiga” djur, på vilka stenar kastades, sparkar riktades, kokande vatten kastades, och värst av allt – ett slag med khukuni (Nepalesisk kniv).

HIS FKP-protokoll antogs passa dessa annorlunda förhållanden. Det beslutades att koncentrera sig på staden Kalimpong som kärnområde, och när alla hundar i staden hade blivit steriliserade, identifierade och vaccinerade, skulle programmet börja utvidgas i allt större cirklar, för att nå ut till avlägsna byar och försäkra sig om att återkomma årligen till dessa byar, för att inpränta budskapet om det viktiga med vaccination av hundar och boskap.

Efter fyra år, mellan 1998-2002 avslöjade statistiken vid S.D. Sjukhus, Kalimpong över vaccination efter bett att det inte förekom mänsklig rabiesdöd i Kalimpong FKP-området. Men tyvärr ser sjukhuset fortfarande flera fall varje år kommande från de avlägsna byarna i Darjeelingdistriktet, Kalimpongs underavdelning.

Det finns behov av att behålla Kalimpongs FKP-program, eftersom det alltid finns några hundar att hitta som behöver steriliseras. Allt mer flyttar dock vår personal till omgivande områden. Ibland får de köra i ett par timmar följt av en promenad på land för att nå en speciell by, ofta som ett resultat av en förfrågan endera av kommunen eller av byn Panchayat (lokala styrelsen).

Under de senaste åren har byar i Sikkim, och vid floden Teesta klarats av. Ibland har centrets fordon, en liten Manuti Gypsy, samlat hundarna, fört dem till centret, och efter sterilisering, identifiering med en skåra i örat och vaccinering, återfört dem till byn. Vid andra tillfällen upprättas en mobil klinik där hundarna steriliseras på plats och blir förda tillbaka till byborna samma dag. Teamet är kvar i området under flera dagar, och flyttar sig mellan byarna och återbesöker de steriliserade hundarna för en kontroll. Detta är ett arbetsamt sätt att arbeta på, instrumenten måste steriliseras i en tryckkokare, ibland i en vedugn. Bord måste ställas upp på ett öppet fält eller i ett rum upplåtet för den dagen. Folk bär ibland sina hundar en timme till fots så att de kan opereras och vaccineras.

Kalimpong djurhem

Veterinärklinik i Kalimpong, IndienI Kalimpong har katter haft extremt låg status. Befolkningen kastade sten efter “de smutsiga djuren” och man skar dem med knivar. Hundvalpar svalt, katter och hundar var sjuka och undernärda. Sedan HIS inledde sitt program med att sterilisera och vaccinera katter och hundar, främst då rabiesvaccinering, har djurens status höjts.

I den lokala skolan i Kalimpong har HIS även startat en grund för att lära barnen att man inte behöver vara rädd för eller aggressiv mot hundar. Skolan består av ett 50-tal små hus, och varje hus inhyser några hundar, vilka HIS har steriliserat och vaccinerat och som man ger löpande veterinärvård. Detta för att barnen ska få leva i harmoni med djur och förstå att de är kärleksfulla och fina varelser som man ska ta hand om.

Utsikt från djurhemmet i KalimpongSedan HIS grundades i Kalimpong år 1993 av Christine Townsend och hennes man har tusentals hundar steriliserats och vaccinerats mot rabies. Hundratals katter har fått veterinärvård. Det är ett tufft arbete att utföra då infrastrukturen i norra Indien är underutvecklad. Det finns inga vägar, inga sjukhus, få telefonledningar. Byarna i området ligger utspridda och är svåra att nå. Det är inte ovanligt att veterinären får tillryggalägga långa sträckor till fots, eller åka bil i flera timmar för att hjälpa en katt eller hund.

HIS arbetar i nära samarbete med Indiens ABC (Animal Birth Control) program. Man är dock beroende av internationell hjälp för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.

Rapporter från Kalimpong

Våra projekt kämpar inte bara för att få ihop pengar för att rädda sjuka djur. Christine från Kalipong Animal Shelter har mailat oss och berättat att en strejk har brutit ut i området som de verkar i. Stämningen är tidvis mycket hotfull och befolkningen måste stanna inomhus. Christine berättar också att djuren får mat och vatten och de anställda har fått tillåtelse att åka till skadade och sjuka djur i ambulansen.

Här kommer bilder från när Kalimpong Animal Shelter anordnade en mobil veterinärklinik i en by på landsbygden som heter Dalapchand Busty – Kalimpong. 46 hundar och fyra katter blev vaccinerade mot rabies och man avlusade även fyra hundar och tre katter.

Kalimpong Animal Shelters mobila veterinärklinik i Dalapchand Busty, IndienLiten hund på Kalimpong Animal Shelters mobila veterinärklinikHundar på Kalimpong Animal Shelters mobila veterinärklinik i Dalapchand Busty, IndienVeterinärer arbetar på Kalimpong Animal Shelters mobila veterinärklinik i Dalapchand Busty, IndienKalimpong Animal Shelters mobila veterinärklinik i Dalapchand Busty, Indien

Nytt projekt – sterilisera katter

Kalimpong djurcenter har startat ett nytt projekt som innebär att de kommer att öppna ett center för att sterilisera katter. Katter har en låg status i området och det finns många djur som behöver hjälp. APN har fått nytagna bilder från Kalimpong:

Veterinär i Indien utför sterilisering av en katt på Kalimpongs djurcenter

Man med katt framför en skylt som tackar Animal Protection Network för dess hjälp med att rädda Indiens katterMänniskor och katter poserar framför skylt som tackar Animal Protection Network för all hjälpKatt på Kalimpongs djurcenter i Indien

Vårt stöd gör skillnad

Katten på bilderna nedan kom till räddningscentret som Animal Protection Network stödjer och som endast har inriktat sig på katter. Animal Protection Networks stöd var avgörande för att centret skulle kunna byggas av en grupp eldsjälar. När den dräktiga katten kom till centret var hon medvetslös och kunde inte förlösa kattungarna och hon hade en väldigt låg kroppstemperatur. Dr Sameer Chhetri opererade katten som fick följa med sin lyckliga ägare hem. Tyvärr var alla tre kattungar döda.

Gravid katt på djurcenter i IndienGravid katt nedsövd för operation på djurhem i IndienVeterinär avslutar operation av gravid katt i Indien

Rapport från arbetet med djur ute på landsbygden i Kalimpong, Indien

Protokoll över hur många djur som har fått hjälp