Vanliga frågor och svar om gallbjörnarna

Här är vår partner Animals Asia Foundations (AAF) svar på vanliga frågor om arbetet med att rädda björnar från gallfarmer i Asien:

Enligt officiella siffror finns 16 000 månbjörnar i Kina och 25 000 månbjörnar världen över, eller hur?

1997 hävdade den kinesiska skogsvårdsministären att det finns 46 530 månbjörnar (kragbjörnar) i Kina. Traffic East Asia säger däremot att det finns 25 000 kvar i världen.

Enligt en annan rapport från Bear Conservation Action Plan, publicerad av IUCN, sägs antalet månbjörnar i Kina vara färre än 20 000. Andra uppskattningar från Världsnaturfonden säger att siffran kan vara lägre än 16 000. Dessa siffror är onekligen de mest tillförlitliga.

AAF hjälper till att sponsra den första genomgående, vetenskapliga björnpopulationsutredningen i provinsen Sichuan.

Var finns majoriteten av björnarna?

Majoriteten av månbjörnarna världen över finns i Kina – flera av dem i de norra delarna. De främsta provinserna för björnfarmning är Heilongjian och Jilin i norr samt Sichuan och Yunnan i söder.

Officiella siffror säger att det finns 7002 månbjörnar fångna på 247 farmer över hela Kina. Stämmer detta?

De senaste officiella siffrorna från 1999 hävdar att det finns över hela Kina 7 002 björnar fördelade på 247 farmer. 6 774 är månbjörnar, 187 är brunbjörnar och 41 är malajbjörnar. I januari 2006 meddelade regeringen att det fanns cirka 7 000 björnar fördelade på 68 ”fullt reglerade gårdar”.

Sichuans skogsdepartement säger att det arbete som gjorts av Animals Asia i deras provins har lett till en minskning av antalet avlade björnar från 2 700 till 2 300.

Hur många gallfarmer är olagliga?

Officiellt är gårdarna lagliga, då de måste ha regeringstillstånd. Däremot finns det troligen en del mindre, illegala gallfarmer utan tillstånd.

Finns det en lag mot tjuvjakt på björn

Efter 1989, då lagen om vilddjursskydd trädde i kraft, blev det olagligt att bedriva björnjakt för deras beståndsdelar. Från och med 1990 tilläts inga månbjörnar bli infångna från det vilda för avel – alla de befintliga gårdarna skulle därmed avla sina björnar i fångenskap. Trots det visar sig över 20% av de avlade björnar som hamnar hos AAF:s räddningscentrum sakna lemmar, vilket tyder på att björnar fortfarande fångas i det vilda, i strid mot gällande lag.

Vilket land har den största efterfrågan på björngalla?

Japan, Korea, Vietnam och Kina är de länder som har den största efterfrågan på björngalla. Björndelar, gallpulver, och gallprodukter finns även i Taiwan, Australien, Indonesien, Malaysia, Singapore, USA och Kanada. Konsumentprofilerna i dessa länder är däremot mestadels kinesiska, japanska och koreanska.

Finns det en nyare, ”mer human” metod att dra ut gallvätska i Kina?

Den nya metoden att dra ut galla är minst lika grym och förödande som de gamla metoderna. Den ”fria droppmetoden”, som utvecklades för bara några år sedan, innebär ett permanent hål borrat rakt in i björnens buk och gallblåsa. Under mjölkningen petas ett metallföremål in i hålet för att ha sönder membranet, vilket tillåter det fria utflödet av galla. Inte överraskande innebär den ohygieniska miljön att hålet ofta blir illa infekterat, vilket ökar björnens risk för sjukdomar eller dödsfall. Oftast innebär hålet från gallblåsan att gallvätska läcker ner i buken, vilket åter leder till en mycket plågsam död på grund av peritonit, eller bukhinneinflammation.

Fyller björngallan på sig själv efter mjölkning?

Björngalla samlas i regel en eller två gånger om dagen i samband med måltider, då gallan är mer trögflytande. I snitt samlas 30-160 ml vid varje tillfälle. En del större gallfarmer hävdar att de kan mjölka sina björnar fyra gånger om dagen, men detta är ovanligt.

En del gårdar mjölkar sina björnar mindre ofta än så här i tron att det leder till att gallan får en mer överlägsen kvalitet.

I nuläget, hur många björnar har i själva verket anlänt till räddningscentret?

219 björnar har blivit konfiskerade av staten och vårdas av Animals Asia. Idag finns 170 levande björnar på räddningsstationen.

Hur många veterinärer finns där? Hur många arbetare totalt?

Medan allt fler björnar är på ingång med hemska skador och trauman håller vårt lag av veterinärer på att expandera. Vår veterinärdirektör har två heltidsanställda, inneboende veterinärkirurger, plus två heltidsanställda veterinärsassistenter, många volontärskötare, och två björnskötare som alla lever och bor på plats. Vi har även över 120 lokala arbetare anställda för olika permanenta uppgifter som ser till att det ständigt växande härbärget i Chengdu drivs smidigt. Dessa avdelningar består av björnvårdare, grönarbete, underhåll, administration, PR, städare, kock, och kökspersonal.

Stämmer det fortfarande att ni har dubbelt så många honor som hanar?

Förhållandet är i grova drag två tredjedelar hona på var tredjedel hane.

Hur många björnar kan finnas på härbärget, inklusive bambuskogen och räddningscentrumet?

Fler nyheter om detta följer inom kort, då de ursprungliga planerna håller på att ändras så att fler björnar än tidigare förväntat kan få leva på plats. Medan rehabilitering och skogsområden numera är igång håller nya, spännande planer på att ta form gällande rymligare zoner, vilket innebär att fler björnar kan anlända snabbare från gårdarna. Vårt räddningscentrum och sjukhus i Chengdu kommer att agera ”björncentral” som alla björnar kommer att passera genom efter att ha räddats från farmerna.

Är ert utbildningscentrum redan öppet för allmänheten?

Medan vi väntar på att vårt utbildningscentrum byggs klart har vi färdigställt ett klassrum på plats och vi ser dussintals lokala grupper på regelbundna besök. Eftersom vi ännu inte håller öppet för allmänheten har vi öppet hus två gånger i månaden, där besökare guidas runt av personalen. Planen är att vara helt öppen för allmänheten under 2008.

Hur mycket pengar behöver ni ännu för att befria alla björnar?

Frågan är inte enkel att besvara, då det beror på dels när den kinesiska regeringen ämnar stoppa björnaveln och dels på hur många björnar det finns kvar. Om de skulle stoppa aveln skulle siffrorna falla drastiskt eftersom dödligheten bland björnarna är onekligen hög. De främsta kostnaderna i samband med räddningarna är kirurgin och medicinerna. Att ge björnarna mark, mat och livslång omvårdnad betyder att kostnaderna säkert överstiger miljoner och åter miljoner amerikanska dollar.

Vad säger ni om skeptikerna som hävdar att björnaveln aldrig kan utrotas och att man aldrig kan förändra ett ”traditionellt bruk”?

Medan den kinesiska björnräddningen går framåt blir vi mer övertygade om att vårt mål att avsluta björnaveln kommer att nås. Våra medarbetare inom staten fortsätter att stänga gårdar, hjälper oss att rädda plågade, inburade månbjörnar och att offentligt förklara sin attitydförändring gällande björnaveln i helhet. De läkare inom traditionell kinesisk medicin vi jobbar med fördömer kraftigt utskrivningen och konsumtionen av björngalla, och media och allmänheten blir mer stödjande för var dag som går. Fantastiska rapporter som hyllar strategin och arbetet hos Animals Asia produceras nu och cirkulerar i Kina.