December 2011

God jul önskar APN och djuren i Asien dig

Ett stort tack för att du är medlem och bidrar till att skänka en möjlighet för våra skyddslingar i Asien att uppleva en jul till.

Du bidrar till det viktigaste som finns – att rädda liv.

Både APN och djuren i Asien är djupt tacksamma för ditt stöd.

En riktigt god jul önskar vi dig.

Anna Almberg, ordförande, Animal Protection Network (APN)

Översvämningarna i Bangkok – akut kris för katter och hundar

Två av våra Thailändska partners – Soi Dog Foundation på Phuket samt Wildlife Friends och Thailand har gått samman och gjort stordåd vid översvämningarna i Bangkok. Främst hundar och katter har varit i intensivt behov av hjälp.

De människor som har evakuerats från sina hus har inte fått lov att ta med sig sina husdjur. Organisationernas akuthjälp har behövts intensivt och de har räddat fler liv på katter och hundar än vad man hade kunna tro var möjligt. De har varit sanna hjältar och arbetat mer eller mindre dygnet runt.

Dina pengar har delvis gått till dessa räddningsaktioner sedan oktober 2011.

Bilder från räddningsaktionerna vid översvämningarna:

Modig mamma bär sin valp.
Hundar trängs på ett tak.

Fler bilder från räddningsarbetet:

Se den här filmen om hundar som räddas från översvämningarna:

Den här korta filmsnutten säger allt om vilket fantastiskt jobb som görs på plats. Det tar mindre mindre än fem minuter att se den: www.youtube.com/watch.

 

John Dalley från Soi Dog med räddad hund

John Dalley, chef på Soi Dogs på Phuket är en sann hjälte, han jobbar sedan flera år tillbaka på centret med stark drivkraft att hjälpa hundar i nöd.

Hundar på en “puppy mill” som blev övergivna i översvämningarna:

Hundarna räddades av Soi Dogs

Utmattade räddade hundar får veterinärvård samt man och vatten:

AAF har räddat fler gallbjörnar

Den 29 november 2011 räddade vår partner Animals Asia Foundation 14 björnar från en gallfarm i Vietnam.

Björnarna befinner sig nu på räddningscentret i Tam Dao.

APN kommer att fortsätta stödja AKF i kampen om att björnfarmning ska bli olagligt i Asien.

Se en film på Youtube om räddningsaktionen här: www.youtube.com/watch.

Bilder från räddningsaktionen av 14 månbjörnar

På den här länken kan du följa björnarnas “räddningsdagbok”:

www.animalsasia.org/index.php

 

Utbrott av rabies i Darjeeling

Vår partner Kalimpong Animal Shelter i norra Indien har haft utbrott av rabies i området. Vi stödjer deras vaccinationsprogram, och det har varit extra viktigt de senaste veckorna. Ett flertal djur har kunnat vaccineras och därmed har KAS varit med och sett till att inte smittan spridits ytterligare.

projektet är helt finansierat av APNs pengar från Sverige.

Bilder från rabiesvaccinering i norra Indien, finansierad av APN

Gallbjörnarna och APN omskrevs i Metro

Läs artikeln här:

www.metro.se/nyheter/bjornarna-halls-levande-bara-for-att-tommas-pa-galla/EVHkin!8TzPZmjJWjfY/.

APN medverkade på veterinärkongressen – och vi ska föreläsa på lantbruksuniversitetet

Den 11-12 november medverkade Animal protection network på veterinärförbundets veterinärkongress som går av stalpen varje år på Sveriges lantbruksuniversitets område i Uppsala.

Årets kongress samlade drygt 900 besökare och förutom veterinärer deltog även veterinärstuderande, forskare och en mängd utställare. APN hade en egen monter och vi informerade om vår verksamhet med fokus på björnarna som utnyttjas i gallindustrin i Kina. Syftet med att medverka vid Veterinärkongressen var att synliggöra APN bland veterinärer och veterinärstudenter, något som vi också lyckades med, bland annat träffade vi Veterinärförbundets ordförande och informationschef och informerade dem om APN. Den minsta monterstorleken vid veterinärkongressen kostade 6000 kr och trots envists förhandlande lyckades inte APN få någon rabatt, så veterinär Johan Lindsjö (APN medlem och känd från Svt program Djursjukhuset) tipsade oss att vi kunde kontakta universitets enda lunchrestaurang, där alla deltagare vid kongressen skulle äta lunch, och fråga om vi inte fick stå utanför restaurangen utan kostnad. Efter några samtal så fick vi detta.

Som ni vet är APN väldigt noga med att alla pengar ni medlemmar bidrar med ska gå till djuren och det är ett löfte vi håller hårt på. Givetvis arbetade alla som stod i montern utan någon ersättning och vi betalade resekostnader samt andra omkostnader själva och som sagt vår monterplats var helt gratis!

I februari år 2012 ska APN tillsammans med veterinär Johan Lindsjö (APN medlem och känd från Svt program Djursjukhuset) hålla ett föredrag för studenter vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Vi samarbetar med två av studentkårens utskott i arrangemanget kring föredraget, Djuretiska utskottet och det Internationella utskottet.

Bild 1 Veterinärkongressens utställningshall
Bild 2 APN:s monter, med Emma Larsson och Linda Halmos som både sitter med i styrelsen
Bild 3 APN:s monter, med Emma Larsson och Linda Halmos som både sitter med i styrelsen
Bild 4 APN:s monter, med Linda Halmos, ledamot i styrelsen samt veterinär Johan Lindsjö, APN medlem

Intervju med vår praktikant Lotten

Här följer en kort intervju med vår praktikant Lotten:

Vad studerar du?

Global utveckling och internationella relationer, med inriktning på Internationell Hälsa. Södertörn Högskola.

 

Hur kom du i kontakt med Animal Protection Network?

Genom artikel om gallbjörnsproduktion i Metro, under hösten 2011.

 

Kände du till gallbjörnsproduktion i Asien innan?

Inte särskilt mycket. Hade läst något och sett ett par bilder men inte förstått vidden av problemen.

 

Varför engagerar problemet dig?

Artikeln i Metro var enormt gripande och desto mer jag läser och hör om gallbjörnsproduktionen och björnarna, desto mer känner jag att jag vill engagera mig. När jag kom i kontakt med Animal Protection Network kändes det inspirerande och kul att engagera sig i frågan!

 

Vad kommer du göra under din praktik på Animal Protection Network?

Jag kommer att hjälpa till med arbetet med hemsidan, skriva årets verksamhetsberättelse samt tänka ut rekommendationer av hur Animal Protection Network skulle kunna förbättras. Jag kommer även att ansvara för att fler besökare når fram till hemsidan.

 

Tror du att framtiden kommer att bli bättre eller sämre för djuren i Asien under de kommande 10-20 åren?

Det finns hopp så länge det finns levande samtal kring problemen och de inte glöms bort. Därför är det viktigt att sprida den kunskap man har till sin omgivning, vänner och familj. På så vis kan omvärlden visa de människor som tillåter tex gallbjörnsproduktion att det finns människor som ser. Med så mycket helhjärtat engagemang som finns idag, och som förhoppningsvis dessutom ökar, tror jag absolut att framtiden ser ljusare ut!