April 2011

Nyheter från APN

Hej alla medlemmar, stort tack för ert stöd.
Här kommer lite uppdateringar om vad vi har uträttat den senaste tiden.

Lou på APN är just nu i april och maj 2011 nere och besöker AKF, vårt partner i Filippinerna. Följ vad som händer på vår blogg; apn.blogg.se. Inga av våra medlemmars bidrag har gått till resan, utan den är helt finansierad via specifika externa bidrag för resan.

Många hälsningar, Anna Almberg, ordf, APN

Rapport från Lou på Filippinerna – utdrag ur bloggen:

Natten till i förrgår valpade en av tikarna som var dräktig när hon räddades från en slakttransport i mars. Hon var extremt mager och har inte hunnit lägga på ordentligt med vikt trots fri tillgång på mat, en massa tillskott och vitaminer, så vi har lite extrakoll. Och när jag kom in till henne möttes jag av en hemsk syn. Två av valparna hade dött, kvar var tre små blinda krabater. En lite större och två som är pyttesmå!

Ilfart till kliniken med tiken och valparna och fick i valparna Esbilac och än så länge verkar det gå bra öven om två av dem är fasligt små. Hon har mjölk i juverna, men kanske räcker den inte. Hon är dessutom lite rastlös och dom små blindstyrena är ganska usla på att hitta till bröstet. Man får hjälpa dem att hitta rätt ibland.

Jag är fastande, jag är chockad och har varit i solen i tre timmar… och nu försöker jag få en tik att ligga stilla så att hennes ungar får dia plus att jag varannan timme leker amma själv med liten pipett. Det är en extremt snäll tik som släpper mig så nära.

Tiken är så tapper! Hennes nos har ännu inte helt läkt efter de nylonsnöre som hundhandlaren knutit så hårt runt hennes nos att skinnet sprack, och hennes magra kropp bär otaliga ärr efter misshandel. Hon är misstänksam i början, men när hon inser att du är en vän så är hon så tillgiven och kärleksfull att hjärtat brister.

Bilder på den tappra tiken och hennes valpar

AKF teamet i APNs fina T-shirts

Så här ser teamet i Filippinerna ut just nu, när de reser runt i byarna och vaccinerar och kastrerar hundar.

Uppdatering från Lou från Filippinerna

Här kan du läsa om en helt vanlig dag på AKFs center: apn.blogg.se/2011/april/utkast-april-21-2011.html

 

 

Några bilder som Lou tagit på AKF

Bild 1. AKF-patienter på uppvak efter vaccination. Tre timmar senare är alla vakna och ute igen. Bild 2. Tre valpar som var i magen på en tik dom räddade för mindre än två månader sedan. Hon var högdräktig och valpade nästan omedelbart hon kom till centret. Bild 3. Så här koncentrerad är Lou när hon assisterar Doc Roland när han syr ihop en patient efter att ha opererat bort en liten svulst.

Ta del av hela Lous blogg från AKF här:

apn.blogg.se

Tisdagen den 22 mars räddades 67 hundar från slakt

Jag fick i mars ett mail från Louis, som är utredare på AKF i Filippinerna. Det är den här typen av nyheter som gör att det känns så viktigt att fortsätta stödja våra vänner i Asien:
”Kom just tillbaka kl 4 på morgonen från ett lyckat tillslag i Cabuyao, Laguna (ligger i det område som är navet i hundslaktsindustrin). Vi slog till vid ett slakthus som förser restauranter i Baguio med hundkött. (Det var i Baguio som svenska Lou och Milla på Animal Protection Network har varit med på tillslag tidigare).

Tillslaget skedde i samarbete med polisen, en av våra vänner där; Ronald, som har bevakat deras brottsliga verksamhet under tid tillsammans med mig. Det var också ett resultat av en person som vi tidigare arresterat och ställt inför rätta; vi har pressat honom på information om ytterligare personer i nätverket. Vi fick värdefull information av honom som gjorde att vi kunde göra ett tillslag vid slakteriet vid rätt tidpunkt för att ta de ansvariga på bar gärning.

Vid tillslaget – som blev mycket lyckat – lyckades vi rädda 67 levande hundar. Samt en hund som tyvärr redan var död. Vi arresterade två av de ansvariga personerna och tog med dem till polisstationen.

De räddade 67 hundarna vilar nu ut och får vård vid AKFs räddningscenter”.

Veterinären Johan Lindsjös presentation om gallbjörnar som han höll i EU-parlamentet

Här kan ni läsa veterinär Johan Lindsjös presentation om hur björnarna påverkas av och används inom gallproduktion. Han höll presentationen på seminariet i EU-parlamentet som APN höll tillsammans med Animals Asia Foundation.

Presentationen ger intressanta insikter om hur björnarna mår i samband med gallproduktionen. Slutsatsen är att björnfarmande inte går att genomföra på ett humant sätt och att det ger upphov till stor smärta och stereopypt beteende hos björnarna som utnyttjas. Presentationen tar upp fysiska såväl psykiska men som björnar inom gallindustrin utvecklar.

Klicka på länken för att läsa presentationen: www.animalprotection.se/uploads/media/Johan_Lindsjos_presentation_om_gallbjornar.pdf.

Riksdagens djurskyddsgrupp skriver brev till Kinas ambassad

APN har länge bearbetat Kinas ambassad gällande björngallaproduktionen i Kina. Förra året besökte APN Kinas ambassad tillsammans med riksdagsledamöterna Marietta de Pourbaix-Lundin, m, Wang Jianzhou ambassadråd, Helena Leander, mp, Tina Ehn, mp för att diskutera gallbjörnar. Helena Leander (MP) har sedan seminariet i riksdagen i sep aktivt arbetat vidare med fråga och besöket var ett första delmål.

APN arrangerade också ett seminarium i riksdagen tillsammans med riksdagens djurskyddsforum och riksdagsledamöterna Helena Leander, mp och Birgitta Ohlsson, fp (vår nuvarande EU-minister!) som värdar. Seminariet blev mycket lyckad och båda riskdagsledamöterna var tagna över hur björnar utnyttjas i gallindustrin i Kina. Helena Leander tog på sig uppgiften att aktivt arbeta vidare med frågan och som första delmål få till stånd ett besök på den Kinesiska ambassaden med ytterligare riksdagsledamöter samt representant från APN.

Riksdagens djurskyddsgrupp har nyligen skickat brev till Kinas ambassad för att föja upp mötet för ett år sedan. Vi hoppas på att kunna publicera ett svar från ambassaden om hur processen har gått sedan mötet i kommande medlemsbrev.

Här är brevet i sin helhet:

Dear Excellency,

On behalf of the Swedish Parliamentary Animal Welfare Group we are writing concerning the farming of bears for their bile in China. We discussed the issue during a meeting at the embassy a year ago, and we were very pleased to hear that you would forward our concerns to relevant authorities in China. Now, a year later, we were thinking that it would be interesting to hear if there has been any progress.

While we recognize that regulations have been promulgated in China in order to improve the conditions on the farms, we become increasingly concerned with the evidence presented to the organisation Animals Asia during the post mortems of severely diseased bears. In 100% of cases Animals Asia, and the Chinese pathologists with whom they work, witness serious liver disease and cancers, together with gall bladders that are thickened, inflamed and contain contaminated bile. The contaminants range from blood, pus, urine, feces and bacteria – and, again, are present in 100% of the gall bladders in previously farmed bears.

We strongly suggest that the evidence presented to Animals Asia be forwarded to those representatives of China’s Food and Drug Administration as a matter of urgency, in order that they may witness for themselves the degree of disease and contamination observed on a day to day basis.

Communication with doctors in Vietnam reveals that products taken from farmed bears can kill. Dr Huong, Chairman of the Traditional Medicine Association in Vietnam, qualified as a Chinese Traditional Medicine Practitioner in 1972 after studying at the Beijing University of TCM. Today, he carries the title of People’s Doctor; the highest ranking position in Vietnam’s medical profession, and is now gravely concerned about the deleterious effects of consuming bear bile after witnessing the shocking pathological evidence of those who have died.

On 16 November 2010, Animals Asia and their Chinese government partners were invited to speak at the European Parliament in Brussels. The seminar: “Bear farming, animal cruelty and the development of animal protection in China” provided an opportunity to discuss progress towards ending bear farming in China.

Support from within the European parliament and the European commission for animal welfare in China continues to grow. In 2006, over 350 MEPs signed a declaration calling upon the Chinese government to end bear farming. Since this time, MEPs have raised the issue with Chinese government representatives in both Brussels and Beijing.

During the seminar Mr Cao Liang from the CWCA praised Animals Asia as a good partner working on bear issues in China and emphasised great awareness and support from the public, saying that since Animals Asia’s bear rescue sanctuary was established, he has seen many concrete example of animal welfare moving forward. Mr Cao also told delegates of joint achievement which has seen 20 Chinese provinces committing to being bear-farm free, and the closure of the last farm in Shandong Province with the rescued bears now in the care of Animals Asia.

Mr Cao showed commitment from the CWCA to continue to work with Animals Asia to end bear farming, calling for the closure of more farms and to be involved in public education initiatives to raise awareness of the alternatives to bear bile in traditional Chinese medicine. He also emphasised that the law must change before bear farming can end and that there is the need to adopt both a scientific attitude and an understanding of animal welfare.

As support for an end to bear farming in China continues to grow and as both people and bears continue to become adversely affected – and die – as a result of the bear farming industry we sincerely hope that you will kindly forward our concerns to the appropriate authorities. We would also be pleased to know more about the measures taken after our visit to the embassy last year.

With sincere good wishes

Helena Leander, MP

Chair of the Swedish Parliamentary Animal Welfare Group

Sara Karlsson, MP

Marietta de Pourbaix-Lundin, MP

Anita Brodén, MP

Jens Holm, MP

 

 Uppföljning av APN:s och AAF:s seminarium i EU parlamentet

APN:s och AAF:s seminarium rörande björnfarmer i EU parlamentet förra hösten har fått ytterligare ett konkret resultat. Flera europaparlamentariker har nämligen gått samman och skrivit ett brev till EU kommissionen. I brevet ställer europaparlamentarikerna ett antal frågor rörande björnfarmer, Kinas djurlagstiftning och EU:s insatser. Svar har kommit från kommissionär John Dallis kontor (Dalli ansvarar för hälsa och konsumentpolitik). För att se brevet och frågorna klicka på bilagorna.

Följande europaparlamentariker står bakom brevet:

Sonia Alfano (ALDE), Peter Skinner (S&D), Carl Schlyter (Verts/ALE), Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), Charles Tannock (ECR) och Sirpa Pietikäinen (PPE).

Frågor för skriftligt besvarande E-000698/2011

till kommissionen

Artikel 117 i arbetsordningen

Sonia Alfano (ALDE), Peter Skinner (S&D), Carl Schlyter (Verts/ALE), Eva-Britt Svensson (GUE/

NGL), Charles Tannock (ECR) och Sirpa Pietikäinen (PPE)

 

Angående: Björnfarmer, Kinas djurlagstiftning och EU:s insatser

I olika länder över hela Asien lever tusentals björnar under tortyr på björnfarmer för att deras galla ska kunna avlägsnas och användas inom traditionell medicin för att behandla olika sjukdomar, trots att det finns alternativa örtmedicinska och syntetiska preparat. Den 16 november 2010 hölls ett intressant seminarium vid Europaparlamentet om ”björnuppfödning, djurplågeri och utvecklingen av djurskyddet i Kina”. I seminariet deltog Animals Asia Foundation (en icke-statlig djurrättsorganisation vars representanter har arbetat i Asien sedan 1985 för att främja djurs välbefinnande), naturskyddsorganisationen China Wildlife Conservation Association och Sichuan Forestry Administration.

Under seminariet gavs erkännande åt de kinesiska myndigheternas ansträngningar och engagemang att sträva efter en politik som erkänner djurs rättigheter, vilket framgår av utarbetandet av den första lagstiftningen mot omänsklig behandling av djur, förbudet mot djurföreställningar i kinesiska djur- och safariparker, myndigheternas åtagande om en ansvarfull behandling av hundar samt det viktiga avtal som tecknades med Animals Asia Foundation om frisläppandet av de första 500 kragbjörnarna och samarbetet för att stoppa björnuppfödning. Både i Kina och i andra delar av Asien återstår förstås mycket arbete.

Enligt artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska EU och medlemsstaterna genom sin politik ”fullt ut ta hänsyn till välfärd för djuren som kännande varelser”. Mot denna bakgrund vill vi fråga kommissionen följande:

1. Anser kommissionen att EU, inom ramen för sina förbindelser med Kina, bör åta sig att hjälpa, stödja och uppmuntra den kinesiska regeringen att upprätta strategier, lagar och regler för att förbättra djurskyddet?

2. Anser kommissionen att EU, inom ramen för sina förbindelser med Kina, bör åta sig att hjälpa, stödja och uppmuntra den kinesiska regeringen att uppfylla sina åtaganden att stoppa björnuppfödning i Kina, och tillsammans med den kinesiska regeringen utarbeta en plan för att med tiden ta hand om så många som möjligt av de enskilda björnar som finns på björnfarmer, innan dessa stängs?

3. Kan kommissionen uppge hur och inom vilken tidsperiod den tänker uppfylla sina åtaganden?

4. Kan kommissionen uppge vilka initiativ den tänker föreslå för att bekämpa den illegala handeln med produkter som innehåller björngalla?

SV

E-000698/2011

Svar från John Dalli

på kommissionens vägnar

(30.3.2011)

Även om djurskydd inte uttryckligen nämns i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT 1994) eller i andra av Världshandelsorganisationens (WTO) avtal, utnyttjar kommissionen varje tillfälle att uppmuntra och stödja utvecklingen av djurskyddsnormer på europeisk och internationell nivå.

Kommissionen samarbetar med sina handelspartner för att öka medvetenheten om djurskyddsfrågor och för att hitta en gemensam utgångspunkt för internationellt erkända djurskyddsnormer.

Mot bakgrund av detta föreslår man och diskuterar ett frivilligt införande av tekniskt samarbete gällande djurskyddet vid alla pågående och framtida bilaterala och multilaterala förhandlingar om veterinäravtal, frihandels- och partnerskapsavtal och samarbetsavtal med tredjeländer. Införandet av djurskyddsvillkor har diskuterats under de pågående förhandlingarna om ett bilateralt avtal med Asean-länderna, framför allt under de pågående förhandlingarna för ett partnerskaps- och samarbetsavtal med Kina.

Den europeiska lagstiftningen gäller inte för tredjeländer eftersom EU inte har juridiska befogenheter när det gäller djurs välbefinnande i tredjeländer såsom Kina.

EU har dessutom ännu mindre befogenheter att ingripa i tredjeländers genomförande av nationella åtgärder.

Därför kan kommissionen inte ta initiativ som gäller björnuppfödning i Kina. Det bör dock påpekas att ett av de viktigaste hjälpmedlen för att förbättra situationen är att öka medvetenheten om djurskydd på internationell nivå.