Seminarium i EU-parlamentet

Animal Protection Network arrangerade ett seminarium om gallbjörnsproduktion för ett 50-tal politiker och totalt ca hundra personer i EU-parlementet. Syftet var att upplysa dem om det djurplågeri som förekommer och på sikt få dem att agera i frågan.

APN ser det som ett viktigt strategiskt verktyg att arbeta med politiskt påverkansarbete. Flera lagar som värnar om djur har uppkommit i Asien efter omvärldens påtryckningar.

Utöver AAFs ordförande Jill Robinson, var även ett flertal representanter från kinesiska regeringen med och talade på seminariet i Bryssel den 16 november 2010. Ett antal tunga svenska politiker som Carl Schlyter stod som värdar i EU-parlamentet och hjälpte APN med praktiska aspekter kring arrangerandet av seminariet.

Värdar för seminariet i Bryssel var Carl Schlyter, Peter Skinner och Eva-Britt Svensson, och talare var Jill Robinson, Toby Zhang och David Neale från Animal Asia samt fyra partners från regeringen i Kina, bl.a. Mr Cao Liang från naturskyddsorganisationen CWCA.

På seminariet fick AAF och de andra deltagande parterna tillfälle att diskutera:

  1. De framsteg AAF gjort i arbetet för ett förbud mot björnuppfödning i Kina
  2. Regeringsinitiativ för att få slut på kränkande behandling av djur i djurparker samt
  3. Åtgärder som vidtagits av lokala myndigheter för att få till stånd en mer human behandling av hundar.

Stödet för AAFs arbete i Kina fortsätter att växa inom EU-parlamentet och EU-kommissionen. År 2006 undertecknade över 350 parlamentsledamöter en deklaration som uppmanade den kinesiska regeringen att förbjuda björnuppfödning.. Sedan dess har parlamentsledamöter tagit upp frågan med kinesiska regeringsrepresentanter i både Bryssel och Peking.

Den dåvarande EU-kommissionären för hälso- och konsumentskydd, Markos Kyprianou har också stött AAF, och representanten från Europa-kommissionen, Andrea Gavinelli, berättade för seminariedeltagarna på tisdagen, att kommissionen önskade fortsätta stödja samarbetet mellan EU och Kina i deras arbete med att utveckla djurskyddet.

Mr Cao Liang från den kinesiska djurskyddsorganisationen CWCA berömde AAF som en god samarbetspartner i arbetet med björnfrågor i Kina. Han framhöll också stödet och uppmärksamheten från allmänheten och sa, att sedan AAFs björnreservat upprättats hade han sett många exempel på att djurskyddet gjort framsteg. Mr Cao berättade också om alla gemensamma insatser vilka har lett till att 20 kinesiska provinser förbundit sig att förbjuda björnfarmer, och att den sista farmen i Shandongprovinsen stängts varvid vi tagit hand om de räddade björnarna.

Mr Cao framhöll att CWCA åtagit sig att arbeta vidare med AAF för att förbjuda björnuppfödning, för att se till att fler farmer stängs, samt att ta initiativ till utbildning för att höja medvetenheten om alternativen till björngalla i traditionell kinesisk medicin. Han underströk också, att lagen måste ändras innan man kan förbjuda björnuppfödning och att man måste ta till sig både en vetenskaplig inställning och en förståelse för djurskydd.

Mr Cao sa att EU-parlamentet var den perfekta plattformen för representanter från olika regeringar att debattera dessa frågor, och han såg fram mot ytterligare samarbete med europeiska parlamentsledamöter i frågor som gäller djur- och naturskydd.

AAF tog också tillfället i akt, att visa på sin nyligen genomförda utredning om den grymma behandlingen av djur i kinesiska djur- och safariparker, och de berömde också den kinesiska regeringen för att de nyligen utfärdat direktiv för att förbjuda sådana kränkande behandlingar.

I seminariet deltog över 50 parlamentsledamöter som representerade 13 europeiska länder och alla större politiska partier i EU-parlamentet.

Ett antal parlamentariker har åtagit sig att fortsätta denna dialog vid kommande delegationsmöten mellan EU och Kina, och både APN och AAF ser fram mot att förhållandet mellan den kinesiska regeringen, det europeiska parlamentet och Europakommissionen ska stärkas i frågor gällande björngallaproduktion.

APN valde EU framför Sverige

När vi först hade en dialog med AAF och Jill om att arrangera ett seminarium talade vi först om Sverige. Det var EmmaLarssons idé, APNs politiska ansvariga, att det skulle ge mer avtryck om vi arrangerade seminariet på EU-nivå.

Det var mycket jobb men vi är mycket glada att vi har hjälpt AAF att lyfta den viktiga frågan gällande gallbjörnsproduktion i Kina och att det kom så många EU-poiltiker och lyssnade. Extra bra kändes det att kom med representanter från den kinesiska regeringen och talade.

En stor eloge till Emma på APN också, som har lagt ner merparten av sin fritid de senaste månaderna för att kunna arrangera detta seminarium.