Riksdagens djurskyddsgrupp skriver brev till Kinas ambassad

Riksdagens djurskyddsgrupp har skickat brev till Kinas ambassad för att föja upp mötet som som de hade för ett år sedan. Vi hoppas på att kunna publicera ett svar från ambassaden om hur processen har gått sedan mötet.

Letter to Chinese Ambassador Sweden Jan 2011